Efectele admiterii acțiunii oblice

17 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Reglementând acţiunea oblică, art. 1560 alin. (1) Cod civil dispune că „Creditorul a cărui creanţă este certă şi exigibilă poate să exercite drepturile şi acţiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite…” însă, stabilind efectele admiterii unei asemenea acţiuni, acelaşi cod (art. 1561) statuează că „Hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii oblice profită tuturor creditorilor, fără nici o preferinţă în favoarea creditorului care a exercitat acţiunea”.

Astfel, efectul admiterii acţiunii în pretenţii (cazul dedus judecăţii) pe care unul dintre creditori o promovează în locul debitorului său nu este cel de satisfacere a creanţei acestui creditor, ci reîntregirea patrimoniului debitorului cu suma de bani pe care acesta o are de recuperat de la propriul debitor; or, obligarea asociaţiei pârâtă la plata direct către reclamantă a preţului pe care l-a încasat de la pârâţii debitori ai acesteia ar echivala cu recunoaşterea unei preferinţe în favoarea creditorului care a exercitat acţiunea, ceea ce contravine prevederilor art. 1561 Cod civil sus-citate, astfel că în mod legal a respins prima instanţă acţiunea. Chiar dacă, aşa cum a afirmat, reclamanta ar fi unicul creditor al debitorilor C… şi D…., această calitate nu poate fi valorificată în sensul urmărit, respectiv cel de satisfacere a creanţei direct, prin pronunţarea hotărârii de admitere a acţiunii oblice, legea nefăcând vreo excepţie sau distincţie în acest sens.” (Curtea de Apel Timișoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 337 din 23 noiembrie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >