Efectele deciziilor CCR

21 martie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Nu se poate trece cu vederea peste constatarea Curții Constituționale, chiar dacă este ulterioară comiterii faptei penale, cu motivarea pur teoretică, potrivit căreia deciziile Curții Constituționale produc efecte doar pentru viitor. 

Extras din considerentele deciziei nr. 1567/2018 a Curții de Apel București:

”Curtea a constatat că elementul material al infracțiunii de mărturie mincinoasă, în varianta simplă de la art. 273, alin. (1) C.pen., constă în acțiunea de face afirmații necorespunzătoare adevărului ori în omisiunea de a declara tot ceea ce știe cu privire la fapte sau împrejurări esențiale. Locul în care s-a aflat inculpatul în altă cauză S. I.-A. în noaptea de 3/4.V.2014, când a avut loc tentativa la omor calificat asupra persoanei vătămate L. A.-M. din cauza penală respectivă, constituie o împrejurare esențială. Prin urmare, inculpatul S. (fostă D.) I., la momentul la care a declarat, ca martor, în dosarul de urmărire penală nr. 211/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, nu avea posibilitatea legală de a refuza să depună mărturie, motivând că avea relații asemănătoare relațiilor dintre soţi cu inculpatul S. I.-A. din cauza penală respectivă. În această situație, inculpatul avea opțiunea fie de a declara adevărul, riscând deteriorarea sau ruperea relațiilor sale sentimentale, fie de a declara mincinos, susținând o situație faptică necorespunzătoare realității ori ascunzând ceea ce știa. Prin urmare, inculpatul s-a aflat în situația inacceptabilă de a produce un sacrificiu, unica sa opțiune fiind doar între sacrificarea vieții afective ori sancționarea sa penală. Inculpatul a ales să nu sacrifice viața sa sentimentală cu persoana care, între timp, i-a devenit soț și, deci, să mintă, afirmând că inculpatul, concubinul său, împreună cu care locuia, s-a aflat în casă, pe toată durata nopții în care a avut loc fapta penală.

Citeste mai mult  Conducere sub influența alcoolului. Imposibilitatea stabilirii valorii alcoolemiei la momentul conducerii autoturismului. Achitare

Însă, prin Decizia nr. 562/19.IX.2017, Curtea Constituțională a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 117, alin. (1) lit. a) şi lit. b) C.pr.pen., care exclude de la dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi, este neconstituţională, considerând că intenția legiuitorului, în reglementarea expresă a unor categorii de persoane care au dreptul să refuze să declare ca martori, a constat în ocrotirea sentimentelor de afecţiune în cazul acestora și în a-i împiedica să se confrunte cu dilema morală de a alege între a da declaraţii, conforme cu adevărul, cu riscul periclitării vieţii de familie, ori a da declaraţii, neconforme cu adevărul, în scopul protejării vieţii de familie, dar cu riscul condamnării pentru mărturie mincinoasă.

Așadar, cu toate că deciziile Curții Constituționale produc efecte doar pentru viitor, instanța de fond trebuia să țină seama de faptul că declararea neconstituționalității a intervenit în cursul desfășurării procesului penal. În această situație, în care norma procedural penală a fost supusă controlului și reconfigurării prin prisma constituționalității, cu un efect substanțial asupra caracterului penal al faptei din această cauză, aflată în curs de desfășurare, instanța de fond avea obligația să țină seama de rezultatul acestui examen de constituționalitate și să reevalueze situația de fapt prin prisma noii configurații constituționale a normei procedural penale, ajungând la concluzia că infracțiunea de mărturie mincinoasă nu ar mai fi fost comisă. Curtea a apreciat că nu se poate trece cu vederea peste constatarea Curții Constituționale, chiar dacă este ulterioară comiterii faptei penale, cu motivarea pur teoretică, potrivit căreia deciziile Curții Constituționale produc efecte doar pentru viitor.

Citeste mai mult  Ratiunea obligativitatii agentului constatator de a stabili cate o sanctiune pentru fiecare dintre contraventiile constatate

Independent de configurația legislativă de la momentul luării declarației de martor și de împrejurarea că neconstituționalitatea a fost constată ulterior, modificarea intervenită în timpul desfășurării procesului penal trebuie să-și producă efectele. Ca atare, Curtea a constatat că declarațiile date de inculpat, în cursul urmăririi penale, în dosarul de urmărire penală nr.211/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, sunt rezultatul unei constrângeri legislative, care a fost, între timp, înlăturată, astfel că, în actuala configurație a legii procesual penale, inculpatul, în situația în care și-ar fi păstrat calitatea de concubin și nu ar fi devenit soț pe data de 27.VII.2016, ar fi beneficiat de dreptul de a refuza să declare. Prin urmare, la data comiterii faptei, voința sa a fost alterată, prin inexistența posibilității de a refuza să declare. (…)

În consecință, Curtea, în temeiul art. 421, punctul 2, lit. a) C.pr.pen., a admis apelul formulat de apelantul – intimat – inculpat S. (fostă D.) I. împotriva Sentinţei penale nr.251/11.V.2018 a Judecătoriei Alexandria, judeţul Teleorman, din dosarul nr.8241/740/2016, pe care a desființat-o, în totalitate, şi, rejudecând pe fond:
În temeiul art. 396, alin. (5), C.pr.pen., raportat la art.16, alin. (1), lit. b) teza I, C.pr.pen., a achitat pe inculpatul S. (fostă D.) I., pentru comiterea infracţiunii de mărturie mincinoasă, în variantă agravată, prev. de art. 273, alin. (1) şi alin. (2) lit. d) C.pen.”(Curtea de Apel București, Secţia I penală, decizia penală nr. 1567/A din data de 21 noiembrie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >