Efectele notarii in cartea funciara a unui imobil ca locuinta a familiei

25 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Prin notarea în cartea funciară a menţiunii că imobilul este locuinţa comună a familiei nu este modificată natura juridică în privinţa titularului dreptului de proprietate asupra acestuia şi nici nu este afectat sechestrul asigurător înscris în favoarea unui terţ. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 1538 din 13 noiembrie 2013, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >