Group 1

Efectuarea percheziției informatice în lipsa inculpatului. Sancţiune

15 decembrie 2019 Drept Penal

Efectuarea percheziției informatice în lipsa inculpatului este sancționată cu nulitatea absolută, arată Comisia de soluționare a contestațiilor – Drept procesual penal care a respins contestațiile formulate la baremul de notare la concursul de admitere la INM din perioada 17 septembrie 2019 – 20 februarie 2020 cu privire la următoarea întrebare:

Sancţiunea nulităţii absolute intervine atunci când:
A) judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează propunerea de arestare preventivă în şedinţă publică;
B) inculpatul nu a fost citat la efectuarea percheziţiei informatice şi aceasta s-a desfăşurat în lipsa lui;
C) apelul inculpatului, care a dobândit calitatea de europarlamentar după pronunţarea hotărârii de condamnare de către judecătorie, a fost soluţionat de curtea de apel şi nu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Răspuns: B

Conform Comisiei, varianta de răspuns B este corectă pentru următoarele motive: Potrivit dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. e) C. proc. pen., ” Determină întotdeauna aplicarea nulității încălcarea dispozțiilor privind: (…) e) prezența suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii.”
Din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 159 alin. (11) C. proc. pen., potrivit cărora ”Percheziția unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează în prezența suspectului ori a inculpatului”, rezultă că efectuarea percheziției informatice în lipsa inculpatului este sancționată cu nulitatea absolută.

Citeste mai mult  Hotărârile judecătoreşti luate pe baza unei prevederi neconstituţionale nu mai pot fi revizuite

Întrucât din enunțul grilei nu rezultă că a fost avută în vedere situația unui inculpat reținut sau arestat, dispozițiile art. 159 alin. (10) și (11) C. proc. pen., la care fac trimitere dispozițiile art. 159 alin. (11) C. proc. pen., nu își găsesc aplicabilitatea. În consecință, prezența inculpatului la efectuarea percheziției informatice se asigură prin citare, potrivit legii.

Varianta de răspuns C nu este corectă pentru următoarele motive: Conform art. 48 C. proc. pen., când competența instanței este determinată de calitatea inculpatului, instanța rămâne competentă să judece, chiar dacă inculpatul, după săvârșirea infracțiunii, nu mai are acea calitate, în cazurile când: – fapte are legătură cu atribuțiile de serviciu ale făptuitorului; – s-a dat citire actului de sesizare a instanței ăacest moment este prevăzut de art. 374 alin. (1) C. proc. pen. Dobândirea calității după săvârșirea infracțiunii nu determină schimbare competenței, cu excepția infracțiunilor săvârșite de persoanele prevăzute la art. 48 alin. (1) C. proc. pen.

Citeste mai mult  Fapta avocatului de a emite o împuternicire avocaţială de substituire pentru o persoană care nu are calitatea de avocat

Dispozițiile menționate, ale art. 40 alin. (1) C. proc. pen., fac referire doar la competența Înaltei Curți de Casație și Justiție de a judeca în primă instanță infracțiunile săvârșite de membri din România în Parlamentul European, neputând fi extinse la judecarea de către instanța supremă a apelurilor, sub acest aspect competența Înaltei Curți de Casație și Justiție fiind reglementată în dispozițiile alin. (2) al art. 40 C. proc. pen.

Cuvinte cheie: >