Elementele constitutive ale infracțiunii de hărțuire

17 august 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Faptele inculpatei, care în perioada februarie – noiembrie 2014, a transmis persoanei vătămate mai multe mesaje prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă, prin intermediul rețelelor de socializare și prin scrisori, care prin frecvență și conținut au creat un climat de insecuritate care a determinat perturbarea vieții private și a libertății psihice a persoanei vătămate și, în aceeași perioadă, a supravegheat locuința și locul de muncă al persoanei vătămate, fără drept sau fără vreun interes legitim întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de hărțuire prev. de 208 al.1 și 2 C.p.

”Din analiza întregului material probator administrat în cauză se rețin în fapt următoarele: Inculpata AME este căsătorită cu AN, fiul fostului soț al persoanei vătămate, AN.

Prin sentința civilă nr. 2785/14.06.2004 a Judecătoriei Pitești s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre persoana vătămată AN și numitul AN. Prin aceeași sentință s-a luat act de tranzacția încheiată între soți cu privire la partajarea bunurilor comune, astfel că imobilul din mun. Pitești, jud. Argeș a fost atribuit în proprietatea exclusivă a persoanei vătămate AN.

Această împrejurare a reprezentat principala sursă de nemulțumire a inculpatei AME, nedorind să accepte că soțului ei, AO, nu va avea vreun drept la moștenire cu privire la acel imobil.

Tot în anul 2004, numitul AN i-a vândut fiului său AO, soțul inculpatei, un autoturism, însă persoana vătămată AN a formulat acțiune în anulare act iar cererea sa de chemare în judecată fiind admisă. Prin urmare inculpata a considerat că soțul ei a fost prejudiciat prin acțiunea persoanei vătămate.

Citeste mai mult  Data de la care începe să curgă termenul de prescripție în lipsa notificării de declarare a scadenței anticipate a creditului

Pe cale de consecință, începând cu luna februarie 2014, inculpata AME  i-a transmis în mod repetat mesaje conținând invective și expresii cu caracter amenințător. Mesajele au fost trimise atât prin intermediul telefoniei mobile cât și al rețelelor de socializare și prin intermediul a două scrisori.

Conținutul și frecvența mesajelor a fost de natură a-i cauza persoanei vătămate o stare de temere. Astfel, prin altele, inculpata i-a trimis persoanei vătămate și următoarele mesaje: ,,dacă nu îi vei da banii ce i se cuvin lui O_ să curgă carnea după tine așa cum număra printre degete banii de la acea casă”, ,,nimeni nu pleacă de pe acest pământ până nu plătește”, ,,să fiți blestemate tu, fata ta și mama ta, că nu ați fost decât pe furat averea familiei A_”, ,,umblă banii luați pe această casă așa să umble fericirea ta și tot ce este mai bun pe această lume să nu fie la tine” ,,va veni timpul să plătești pentru suferința pe care ai provocat-o lui O_, să nu pleci de pe această lume tu și fata ta până nu veți suferii” la datele de 04.10.2014, 20.10.2014, 03.11.2014, 22.08.2014, 16.11.2014.

Citeste mai mult  Ordonanță de plată. Lipsa însuşirii facturilor de către debitor

De asemenea prin frecvența acestora mesajele au fost susceptibile să afecteze libertatea psihică a persoanei vătămate. În perioada 06.02. – 16.11. 2014, inculpata, a transmis prin diferite medii de comunicare, potrivit înscrisurilor de la dosarul cauzei, un număr de 32 de mesaje cu un astfel de conținut. Situația de fapt a fost reținută pe baza următoarelor mijloace de probă: plângerea și declarațiile persoanei vătămate AN, declarațiile martorilor CE, TCE, A O, înscrisurile aflate la dosar, fotografiile depuse la dosar de persoana vătămată, declarațiile inculpatei AME.

În realizarea aceleași rezoluțiuni infracționale, în cursul anului 2014, inculpata a fost surprinsă în repetate rânduri aflându-se în proximitatea imobilului aparținând persoanei vătămate, supraveghind locuința acesteia și adresându-i cuvinte jignitoare de fiecare dată când o observa.

De asemenea, inculpata staționa deseori perioade lungi de timp pe trotuarul din fața imobilului persoanei vătămate și se uita insistent în direcția locuinței acesteia.

Inculpata a recunoscut că a transmis persoanei vătămate mesajele, susținând însă că urmărit soluționarea neînțelegerilor. A precizat că locul său de muncă este în vecinătatea fostei locuințe a persoanei vătămate, precizând că fostul soț deținea un spațiu comercial în pasajul Magnolia, unde nu era însă semnal telefonic, sens în care ieșea din pasaj pentru a vorbi la telefon ori de câte ori era necesar. De asemenea a precizat că pentru a ajunge la locul de muncă era nevoită să treacă prin fața imobilului persoanei vătămate, nerecunoscând că petrecea foarte mult timp în fața fostei locuințe a persoanei vătămate și nici că-i adresa cuvinte jignitoare și amenințătoare.

Citeste mai mult  Contestație în anulare admisă. Existența unui caz de incompatibilitate

Susținerile acesteia sunt confirmate doar de martorul AO, fostul ei soț, rezultând însă din datele dosarului că inclusiv acest martor a avut numeroase neînțelegeri și conflicte cu persoana vătămată, sens în care instanța apreciază declarația acestuia ca subiectivă.

Față de cele reținute, instanța constată că faptele inculpatei AME, care în perioada februarie – noiembrie 2014, a transmis persoanei vătămate AN mai multe mesaje prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă, prin intermediul rețelelor de socializare și prin scrisori, care prin frecvență și conținut au creat un climat de insecuritate care a determinat perturbarea vieții private și a libertății psihice a persoanei vătămate și, în aceeași perioadă, a supravegheat locuința și locul de muncă al persoanei vătămate, fără drept sau fără vreun interes legitim întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de hărțuire prev. de 208 al.1 și 2 C.p.” (Judecătoria Pitești, Sentința penală nr. 1444 din 28 iunie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >