Eroare materială vs. eroare de judecată

6 septembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Pentru a uza de procedura prevăzută de art. 278 C.pr.pen., trebuie să fim în prezența unor erori materiale și evidente din cuprinsul unui act procedural întocmit de un organ judiciar. Prin erori materiale înțelegem erorile în activitatea de consemnare, într-un act procedural document, cu rol de instrumentum, a constatărilor organului judiciar ce rezultă din alte acte ale dosarului. Prin erori evidente se înțelege acea diferență de necontestat dintre ceea ce rezultă din conținutul materialului documentar din dosar și ceea ce s-a consemnat în actul ce conține eroarea, ce poate fi stabilită prin simpla comparație între acestea, fără a fi necesară o operațiune de evaluare, interpretare sau judecată. Având în vedere aceste aspecte, nu ne aflăm în prezența unei erori materiale, ci a unei erori de judecată în situația în care instanța de fond a omis să se pronunțe asupra uneia dintre infracțiunile reținute în sarcina inculpatului, nefiind posibilă remedierea acesteia uzând de procedura îndreptării erorilor materiale.

”Prin Rechizitoriul nr. 3510/P/2013 din data de 20.12.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului NF pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj prin amenințare, prev. de art. 239 alin. 1 și 5 C. pen., a unei infracțiuni de ultraj prin amenințare și violență, prev. de art. 239 alin. 1, 2, și 5 C. pen. și a unei infracțiuni de sfidarea organelor judiciare, prev. de art. 2721 C. pen., totul cu aplic. art. 33 lit. a și b C. pen. și art. 37 alin. 1 lit. a C. pen., în fapt reținându-se că inculpatul, în data de 14.04.2013, ora 14:00, cu ocazia prezentării la sediul Secției 2 Poliție Rurală Apahida,  pe fondul consumului de alcool, a devenit agresiv verbal și fizic, exercitând amenințări și lovituri la adresa agenților de poliție prezenți.

Citeste mai mult  RIL admis. Încuviințarea procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii este incompatibilă cu o soluție de achitare întemeiată pe dispozițiile art.16 alin. (1) lit. b) și c) CPP

Prin sentința penală nr. 1/2016, pronunțată în dosarul nr. X, de către Judecătoria Cluj-Napoca, instanța, în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu referire la art. 4 C.pen. a dispus achitarea inculpatului N F sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 272 ind. 1 C.pen. 1969, în baza art. 239 alin. (1) și (5) C.pen. 1969 cu aplicarea art. 37 lit. a) C.pen. 1969 si art. 375-396 alin. (10) C.pr.pen. a dispus condamnarea inculpatului la 8 luni închisoare, în baza art. 239 alin. (1), (2) și (5) C.pen. 1969 cu aplicarea art. 37 lit. a) C.pen. 1969 si art. 375-396 alin. (10) C.pr.pen. a dispus condamnarea inculpatului la 8 luni închisoare, în baza art. 15 alin. (2) Lg. nr. 187/2012 raportat la art. 83 C.pen. 1969 a dispus revocarea suspendării condiționate a pedepsei de 2 ani și 6 luni închisoare aplicate inculpatului prin sentința penală 549 din 25.06.2008 a Judecătoriei Onești, definitivă prin neapelare la data de 15.07.2008, pe care a cumulat-o aritmetic cu fiecare din cele două pedepse aplicate anterior, rezultând două pedepse de 3 ani și 2 luni închisoare, iar în baza art. 33 lit. a), art. 34 lit. b) C.pen. 1969 a dispus contopirea pedepselor aplicate și a stabilit pedeapsa de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a doua și b) C.pen. 1969.

Citeste mai mult  Responsabilitatea detinerii rovinietei valabile. Vehicul instrainat anterior constatarii contraventiei

Prin încheierea penală nr. 437/04.03.2016, pronunțată în dosarul nr. X/al, de către Judecătoria Cluj-Napoca, instanța, în baza art. 278 C.pr.pen. a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate după paragraful întâi al minutei și dispozitivului sentinței penale nr. 1 pronunțate la data de 04.01.2016 în dosarul nr. X, în sensul consemnării, de două ori a dispoziției „în baza art. 239 alin. (1) și (5) C.pen. 1969 cu aplicarea art. 37 lit. a) C.pen. 1969 si art. 375-396 alin. (10) C.pr.pen. condamnă inculpatul N F la 8 luni închisoare”, dispunând totodată și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul aliniatului 4 al minutei și dispozitivului aceleiași sentințe în sensul, de a se consemna „…pe care o cumulează aritmetic cu fiecare din cele trei pedepse aplicate anterior, rezultând trei pedepse de 3 ani și 2 luni închisoare”.

După cum se poate observa, instanța de fond a omis să se pronunțe asupra tuturor faptelor reținute în sarcina inculpatului în actul de sesizare. De asemenea, nici încheierea de îndreptare a erorilor materiale strecurate în cuprinsul sentinței penale nr. 1 din 4 ianuarie 2016 nu este legală, astfel de erori neputând fi îndreptate în această manieră.

Pentru a uza de procedura prevăzută de art. 278 C.pr.pen., trebuie să fim în prezența unor erori materiale și evidente din cuprinsul unui act procedural întocmit de un organ judiciar. Prin erori materiale înțelegem erorile în activitatea de consemnare, într-un act procedural document, cu rol de instrumentum, a constatărilor organului judiciar ce rezultă din alte acte ale dosarului. Prin erori evidente se înțelege acea diferență de necontestat dintre ceea ce rezultă din conținutul materialului documentar din dosar și ceea ce s-a consemnat în actul ce conține eroarea, ce poate fi stabilită prin simpla comparație între acestea, fără a fi necesară o operațiune de evaluare, interpretare sau judecată. Având în vedere aceste aspecte, se poate observa că nu ne aflăm în prezența unei erori materiale, ci a unei erori de judecată, instanța de fond omițând să se pronunțe asupra uneia dintre infracțiunile reținute în sarcina inculpatului NF, nefiind posibilă remedierea acesteia uzând de procedura îndreptării erorilor materiale.

Citeste mai mult  Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor în forma asimilată. Achitare

Potrivit dispozițiilor art. 421 pct 2 lit b Cod procedură penală, ce reglementează soluțiile la judecata în apel, instanța dispune desființarea sentinței primei instanțe și rejudecarea cauzei atunci când aceasta nu s-a pronunțat asupra unei fapte reținute în actul de sesizare.

Fiind în situația prevăzută de acest text de lege, Curtea va admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și inculpatul NF împotriva sentinței penale nr. 1/04.01.2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o va desființa în întregime și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.”(Curtea de Apel Cluj, Decizia penală nr. 721/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >