Eroarea tolerată a aparatelor radar prezintă relevanță doar pentru verificarea metrologică

Prevederile din Norma de Metrologie Legală NML 021-05 sunt aplicabile cinemometrelor care funcţionează pe principiul efectului Doppler în domeniul microundelor (cinemometre radar), utilizate de poliţia rutieră la măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile publice, arătând cerinţele metrologice şi tehnice pe care trebuie să le îndeplinească acestea pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public.

Aşadar, aceste norme sunt aplicabile la momentul în care se verifică metrologic aparatul radar, nu ulterior aprobării acestuia. Dacă aparatul radar se încadrează în respectiva marjă de eroare, primeşte avizul favorabil de funcţionare.

Or, aparatul radar cu care a fost înregistrată fapta contravenţională a fost validat metrologic, astfel încât înregistrarea acestuia este una legală. Mai mult, instanţa mai arată că marja de eroare arătată poate funcţiona în principiu nu numai în beneficiul petentului, aplicând coeficientul negativ, dar şi împotriva acestuia, aplicând coeficientul pozitiv. (Judecătoria Pașcani, Sentința civilă nr. 3795/2014, portal.just.ro)

O altă soluție în același sens AICI.

Cuvinte cheie: >