Group 1

Evaluarea bunului prin expertiză. Condiţii

20 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Atunci când s-au administrat două expertize contradictorii, instanţa trebuie să accepte motivat una din expertize sau să le înlăture pe amândouă şi să recurgă la alte criterii de evaluare, însă nu poate conchide pentru valoarea medie rezultată din expertize. (Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia civilă nr. 422/R/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >