Group 1

Evaluările de impact destinate să clarifice Comisia Europeană în elaborarea propunerilor sale de acte legislative nu sunt, în principiu, accesibile publicului înainte de divulgarea propunerilor

16 noiembrie 2015 UE

Potrivit Tribunalului UE, evaluările de impact destinate să clarifice Comisia în elaborarea propunerilor sale de acte legislative nu sunt, în principiu, accesibile publicului înainte de divulgarea propunerilor. Accesul prematur la aceste documente ar risca să aducă gravă atingere procesului decizional al Comisiei, se anunță îîntr-un comunicat curia.europa.eu.

În anul 2014, ClientEarth, organism fără scop lucrativ care are drept obiect protecția mediului, a solicitat Comisiei accesul la două evaluări de impact legate de politica de mediu a Uniunii. Comisia a respins cererile de acces arătând în special că, având în vedere faptul că evaluările de impact erau destinate să o ajute să pregătească inițiative legislative în domeniul mediului, divulgarea acestor documente risca să aducă gravă atingere proceselor sale decizionale, afectându-i marja de apreciere și reducându-i capacitatea de a ajunge la compromisuri. În plus, o astfel de divulgare risca să provoace presiuni exterioare care ar putea împiedica procesele decizionale dificile în cursul cărora trebuie să existe un climat de încredere.

Nemulțumită de răspunsul Comisiei, ClientEarth a introdus o acțiune în fața Tribunalului Uniunii Europene pentru a obține anularea refuzului Comisiei.

Citeste mai mult  Noi norme UE privind indicii de referință în cadrul instrumentelor financiare

Prin hotărârea sa din 13 noiembrie 2015, Tribunalul respinge argumentele ClientEarth și confirmă că în mod întemeiat Comisia a respins cererile de acces la documentele solicitate.

Tribunalul constată mai întâi că Comisia nu a efectuat o examinare individuală și concretă a documentelor solicitate. Tribunalul recunoaște totuși că, în cadrul pregătirii și al elaborării de propuneri politice (și, dacă este cazul, de propuneri de acte legislative), Comisia poate invoca motive de ordin general întemeiate, pe de o parte, pe obligația protejării spațiului său de reflecție, a marjei sale de manevră, a independenței sale, precum și a climatului de încredere în cursul discuțiilor și, pe de altă parte, pe riscul de presiuni exterioare de natură să afecteze derularea
discuțiilor și a negocierilor în curs.

Rezultă că Comisia poate prezuma, fără a efectua o examinare concretă și individuală adocumentelor legate de o evaluare a impactului, că divulgarea acestor documente aduce, în principiu, gravă atingere procesului său decizional de elaborare a unei propuneri politice, atât timp cât nu a luat o decizie în acest sens.

Cuvinte cheie: >