Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor auto

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 683 din data de 18 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul MAI nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 se ţine de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin intermediul unei aplicaţii informatice. Inspectoratul General al Poliţiei Române este abilitat să efectueze prelucrări de date cu caracter personal şi este desemnat ca operator de date cu caracter personal pentru evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Menţiunile privind permisele de conducere reţinute se introduc în aplicaţia informatică în baza rapoartelor de reţinere întocmite de către agenţii constatatori sau a referatului cu propunerea corespunzătoare, în cazul permiselor de conducere eliberate de autoritatea română competentă reţinute în afara teritoriului României.

Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Române (sau, după caz, de polițiștii de frontieră) prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale complementare la regimul circulaţiei pe drumurile publice, se transmit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost întocmite, în copie, poliţiei rutiere competente, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică.

Citeste mai mult  Din 1 septembrie, dovada calitatății de asigurat se face doar cu cardul de sănătate

Odată cu operaţionalizarea activităţilor prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, introducerea în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere de către Poliţia Locală, se realizează de către compartimentele funcţionale proprii cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere.

Un exemplar al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se păstrează o perioadă de 5 ani, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta.

Menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate, implementate în aplicaţia informatică, se şterg automat în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta, excepție făcând menţiunile introduse în următoarele situaţii:

a) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracţiuni care au avut ca rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşite din cauza nerespectării regulilor de circulaţie;

b) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;

c) ca urmare a existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive care prevede interzicerea exercitării dreptului de a conduce vehicule;

d) când permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, precum şi atunci când a fost obţinut în perioada în care titularul permisului de conducere era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Citeste mai mult  Primirea la muncă fără încheierea unui contract individual de muncă. Individualizarea sancțiunii contravenționale

În situaţiile de excepție de mai sus, menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate se şterg automat din aplicaţia informatică în termen de:

– 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care titularul unui permis de conducere anulat în condiţiile ordonanţei de urgenţă a obţinut un nou permis de conducere;

– 15 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta, în situaţia în care titularul unui permis de conducere anulat în condiţiile ordonanţei de urgenţă nu a obţinut un nou permis de conducere.

Menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate, introduse în aplicaţia informatică în baza proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor care ulterior au fost anulate în condiţiile legii, se şterg din aplicaţia informatică în termen de 30 de zile de la data la care poliţia rutieră competentă a luat cunoştinţă de hotărârea definitivă prin care a fost admisă plângerea.

În cazul suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru fapta urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, atunci când instanţa de judecată sau procurorul, după caz, a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, menţiunile privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce se şterg automat din aplicaţia informatică, în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost dispuse soluţiile în cauză. În situaţia în care OUG nr. 195/2002 nu prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, datele referitoare la aceste fapte se şterg din aplicaţia informatică în termen de 5 zile de la data la care poliţia rutieră competentă a luat cunoştinţă de încetarea cauzelor care au determinat introducerea acestor date.

Citeste mai mult  Din 17 martie, fumatul va fi interzis în toate spaţiile publice închise. Cine va amenda persoanele care vor încălca prevederile?

Permisul de conducere care a fost reţinut ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice sau a producerii unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat decesul sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane se păstrează la sediul poliţiei rutiere pe a cărei rază a fost săvârşită fapta până la restituirea sau anularea documentului în cauză ori suspendarea exercitării dreptului de a conduce, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunică la cererea acestuia, pentru perioada solicitată, de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii.

Ordinul va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cuvinte cheie: > > >