Excepţia autorităţii de lucru judecat vs prezumţia puterii de lucru judecat

22 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Din punct de vedere procesual, autoritatea de lucru judecat îndeplineşte două funcţii: una de excepţie şi alta de prezumţie. Excepţia autorităţii de lucru judecat are la bază regula că acţiunea nu poate fi judecată decât o singură dată şi impune condiţia identităţii de acţiune care, potrivit legii, reclamă acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi aceleaşi părţi, această excepţie, prin efectul ei negativ interzicând judecarea repetată a aceleiaşi pricini. În schimb, prezumţia (excepţia) puterii de lucru judecat are la bază regula că o hotărâre judecătorească irevocabilă nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre (efectul pozitiv al puterii de lucru judecat). Aşadar, spre deosebire de excepţia autorităţii de lucru judecat, puterea de lucru judecat presupune diversitate de acţiuni şi identitate de chestiuni. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 1188 din 25 septembrie 2013, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >