Excepție de neconstituționalite ref obligativitatea formulării recursului în casație printr-un avocat care poate pune concluzii la ÎCCJ

11 noiembrie 2015 Drept Penal

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare la art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (41) teza întâi și art. 440 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, potrivit unui comunicat al instituţiei.

În opinia Avocatului Poporului, prevederile sus-menționate contravin dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2), art. 24, art. 11, art. 20 și art. 148 din Legea fundamentală, art. 6 paragraful 1 și 3 lit. c) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 14 paragraful 3 lit. d) din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și art. 47 paragraful 3 și art. 52 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Avocatul Poporului consideră că accesul liber la justiţie reprezintă facultatea fiecărei persoane de a se adresa unei instanţe judecătoreşti pentru apărarea drepturilor sale sau valorificarea intereselor sale legitime. Orice limitare a acestui drept, oricât de neînsemnată ar fi, trebuie să fie temeinic justificată, analizându-se în ce măsură dezavantajele create de ea nu cumva depăşesc posibilele avantaje.

Citeste mai mult  Un avocat care s-a urcat beat la volan și a ucis două persoane a fost condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare

Prin instituirea obligativităţii formulării recursului în casație, printr-un avocat care poate pune concluzii la Înalta Curte de Casație și Justiție, ca o condiţie de admisibilitate a exercitării căii de atac, legiuitorul a limitat accesul liber la justiţie, aspect care sconstituie într-o veritabilă intervenţie a statului în configurarea şi structurarea acestui drept fundamental.

Obligația formulării cererii prin avocat în etapa procesuală a recursului în casație este, în opinia Avocatului Poporului, o condiţie excesivă, în situația în care nu îi corespunde dreptul justițiabilului la asistență juridică specializată la nivelul impus de lege, și anume asigurarea accesului la un avocat care poate pune concluzii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Astfel, se impune inculpatului, părții civile și părții responsabile civilmente o sarcină excesivă, de natură să producă un dezechilibru în defavoarea justiţiabilului, în sensul că acesta trebuie să suporte costurile (plata avocatului) sau sancţiunile procedurale (respingerea sau restituirea pe cale administrativă a cererii), după caz.

În situația recursului în casație, acuzatul nu are dreptul să formuleze el însuși cererea, fiind condiționat de formularea acesteia prin avocat, iar dacă nu are resursele financiare necesare și nu se află în situațiile prevăzute limitativ de lege pentru acordarea unui apărător din oficiu, este lipsit de accesul la această cale de atac și de însuși dreptul la apărare. Aceasta în condițiile în care motivele/cazurile în care se poate face recursul în casație sunt deosebit de importante pentru asigurarea unei justiții corecte.

Citeste mai mult  Procedura în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Posibilitatea de revenire asupra declaraţiei de recunoaştere

Avocatul Poporului constată că legiuitorul a impus justițiabililor obligativitatea formulării prin avocat a unei căi de atac menită să garanteze legalitatea hotărârilor judecătorești, fără a lua măsurile legislative necesare pentru a asigura asistența juridică a celor care nu dispun de mijloace materiale pentru a plăti un avocat. Stabilirea unei asemenea obligaţii în sarcina inculpatului, părții civile şi a părții responsabile civilmente fără resurse financiare reprezintă practic privarea de dreptul de a se adresa unui judecător.

Cuvinte cheie: > > >