Excepţie de nelegalitate. Natura juridică a raportului de audit întocmit de Curtea de Conturi

Raportului de audit îi lipseşte aptitudinea de a da naştere, a modifica sau a stinge raporturi juridice, cu alte cuvinte de a produce efecte prin el însuşi, fiind un act premergător activităţii de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare ce urmează a fi efectuată şi finalizată prin emiterea Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare (actul administrativ care produce efecte juridice este Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, acesta fiind actul prin care s-a aplicat corecţia financiară autorităţii contractante şi care reprezintă titlul de creanţă); or, nefiind aplicate corecţii financiare acesta nu este titlu de creanţă şi nu poate fi pus în executare astfel încât nefiind act administrativ nu poate fi suspus controlului de legalitate în condițiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ, în forma în vigoare la data învestirii instanței cu acțiunea principala, astfel ca excepția de nelegalitate este inadmisibilă. (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 7518/03 noiembrie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >