Excepţiile inadmisibilităţii şi nulităţii recursului. Ordinea soluţionării lor

27 iulie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 248 alin. (1) din Noul Cod de procedură civilă „Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei”, iar conform alin. (2) al aceluiaşi articol „În cazul în care s-au invocat simultan mai multe excepţii, instanţa va determina ordinea de soluţionare în funcţie de efectele pe care acestea le produc”.

Deşi textul legal citat anterior nu face o precizare expresă în ceea ce priveşte ordinea soluţionării excepţiilor de procedură şi de fond, mai întâi trebuie soluţionate excepţiile de procedură, astfel că excepţia nulităţii recursului primează faţă de excepţia inadmisibilităţii recursului. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 569 din 11 iunie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >