Excluderea asociatului din societatea cu răspundere limitată

21 octombrie 2016 Business Jurisprudenta

Atitudinea fiecăruia dintre cei doi asociaţi denotă faptul că niciunul dintre ei nu mai doreşte continuarea colaborării în cadrul societăţii, iar în contextul specific al acestei societăţi (compusă din doi asociaţi având cote egale din capitalul social şi condusă de aceştia în calitate de administratori cu puteri egale), a aprecia că unul dintre asociaţi acţionează contra voinţei sociale (comune) înseamnă a considera că voinţa socială este reprezentată de al doilea asociat, ceea ce contravine evidenţei: în societate nu există o voinţă socială decât în măsura în care voinţele celor doi asociaţi sunt concordante.

Faţă de aceste consideraţii, soluţia judecătorului fondului (de a admite cererea de excludere formulată de către unul singur dintre asociaţi) apare ca eronată.

”Prin cererea înregistrată sub nr. x/233/2013 reclamanţii S. A. şi SC T. P.C.&CO SRL Galaţi au chemat în judecată pe pârâtul A. M., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea parţială a hotărârii AGA din 5.01.2009, 7.12.2011 şi 7.05.2012, excluderea pârâtului din SC T. P. C.&CO SRL, obligarea pârâtului la repararea prejudiciilor cauzate. De asemenea, prin cererea înregistrată reclamantul AM a chemat în judecată pe pârâţii SC T. P. C.&CO SRL şi S. A., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună excluderea pârâtului.

Citeste mai mult  Depășire limită de viteză. Lipsa dovezii verificării metrologice a aparatului radar

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 329 din 06.11.2015 a Tribunalului Galaţi, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul S. A. în contradictoriu cu pârâţii SC T. P. C. & C. ca nefondată şi a admis acţiunea conexă formulată de reclamantul A. M. şi în consecinţă a dispus excluderea asociatului S. A. din SC T. P. C. & C. SRL Galaţi, dispunând distribuirea celor 250 părţi sociale deţinute de S. A. către A. M.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a constatat că, în literatura de specialitate s-a stabilit că frauda în dauna societăţii presupune orice acţiune sau omisiune săvârşită cu intenţie de către asociatul administrator, indiferent dacă acesta are sau nu atribuţii de reprezentare şi independent de faptul dacă prejudiciul se produce în sfera gestiunii interne sau în raporturile cu terţii. Acţiunea ori inacţiunea frauduloasă trebuie să fie executată cu intenţia administratorului asociat de a obţine un profit, pentru sine ori pentru altul.

Este neechivoc că prin faptele sale, pârâtul S. A. a folosit, fără acordul scris al celuilalt asociat, bunurile societății în folosul său și al altora, a fraudat, având concursul persoanelor menționate, atât societatea cât și statul, dar și pe reclamantul-pârât A. M., aspect ce rezultă neechivoc atât din preambulul convențiilor de cesiune de creanță dar și din clauzele privind obiectul acestor contracte, persistând si în prezent în activitatea frauduloasă, soluția ce se impune fiind excluderea acestuia din societate.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept. Admisibilitatea acţiunilor de reziliere a contractelor cu executare succesivă, menţinute de administratorul/lichidatorul judiciar după momentul deschiderii procedurii insolvenţei

Asociatul vinovat de fraudă încalcă obligaţia de affectio societatis, adică obligaţia de fidelitate faţă de societate şi faţă de ceilalţi asociaţi, făcând raportul său juridic obligaţional cu ceilalţi asociaţi şi cu societatea rezolubil.

Prin urmare, un asociat cu răspundere limitată nu poate fi exclus din societatea sa pentru motivul prevăzut de legiuitor pentru excluderea asociatului din societatea cu răspundere nelimitată, cum eronat au susţinut ambele părţi.

Tribunalul apreciază că niciuna din împrejurările invocate de reclamantul S. A. nu pot atrage excluderea asociatului A. M. În final, tribunalul a respins acţiunea formulată de reclamantul S. A., a admis însă acţiunea conexă formulată de reclamantul A. M., a dispus excluderea asociatului S. A. din SC T. P. C.&C. SRL, va dispune distribuirea celor 250 de părţi sociale deţinute de S. A. către A. M.

Împotriva acestei soluţii a formulat apel reclamantul pârât S.A. solicitând schimbarea în tot a sentinţei şi excluderea pârâtului A. M. cu distribuirea părţilor lui sociale.

Citeste mai mult  Stabilirea caracterului de titlu executoriu a contractului de împrumut - înscris sub semnătură privată. Aplicarea legii în timp

Instanţa de control a constatat că, în privinţa fraudei, aceasta nu poate fi reţinută pentru niciunul dintre asociaţi, având în vedere că, în acest moment, nu există nicio pagubă în patrimoniul societăţii T.P.C.&C. SRL Galaţi.

În realitate, atitudinea fiecăruia dintre cei doi asociaţi denotă faptul că niciunul dintre ei nu mai doreşte continuarea colaborării în cadrul societăţii SC T.P. C.&C. SRL Galaţi. Iar în contextul specific al acestei societăţi (compusă din doi asociaţi având cote egale din capitalul social şi condusă de aceştia în calitate de administratori cu puteri egale), a aprecia că unul dintre asociaţi acţionează contra voinţei sociale (comune) înseamnă a considera că voinţa socială este reprezentată de al doilea asociat, ceea ce contravine evidenţei: în societatea SC T. P. C.&C. SRL Galaţi nu există o voinţă socială decât în măsura în care voinţele celor doi asociaţi sunt concordante.

Faţă de aceste consideraţii, soluţia judecătorului fondului (de a admite cererea de excludere formulată de către unul singur dintre asociaţi) apare ca eronată.” (Curtea de Apel Galați, Decizia civilă nr. 251/2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >