Executarea pedepsei în regim de detenţie în cazul abandonului de familie

7 noiembrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal, atunci când inculpatul se află în cursul termenului de încercare al unei alte pedepse şi nu îşi achită obligaţiile de întreţinere până la rămânerea definitivă a hotărârii, se va dispune executarea pedepsei în regim de detenţie, într-o astfel de situație neputând fi aplicate dispoziţiile art. 378 alin. 5 Cod penal privitoare la amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. (Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr. 226/A/2 mai 2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >