Executarea unei hotărâri certificate ca titlu executoriu european. Instanța competentă

1 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

„Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit competenţa de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării Hotărârii Judecătorului de Pace din Florenţa nr…/24.09.2009, în favoarea Judecătoriei Sibiu, reţinând în considerente următoarele:

În mod greşit Judecătoria Sibiu a reţinut incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.1103 Cod procedură civilă, dispoziţiile Cărţii a VII –a din Codul de procedură civilă devenind aplicabile doar în măsura în care prin tratatele internaţionale la care România este parte, prin dreptul Uniunii Europene sau prin legi speciale nu se prevede altfel.
În cauză se pune problema executării unei hotărâri certificate ca titlu executoriu european, devenind incidente dispoziţiile Regulamentului CE 805/2004.

Art. 20 din Regulamentul CE nr.805/2004 privind stabilirea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prevede că procedura de punere în executare va fi reglementată de legea statului membru de executare şi că hotărârea certificată ca titlu executoriu european va fi pusă în executare în aceleaşi condiţii ca şi o hotărâre pronunţată în statul membru de executare.

Citeste mai mult  RIL admis. Reprezentarea societății pe acțiuni de către administratorul al cărui mandat a expirat

Potrivit art. 650 [devenit art. 651] din Codul de procedură civilă, judecătoria este instanţa de executare de drept comun, competentă să soluţioneze toate incidentele în legătură cu executarea, cu excepţia celor date în competenţa altor instanţe sau organe.” (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia I Civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale – Sentinţa civilă nr.112/17 noiembrie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >