Executorul judecătoresc are posibilitatea comunicării actelor de executare silită inclusiv prin servicii de curierat rapid

12 martie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 667 alin. 1 C.pr.civ., dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea de încuviinţare, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie. Aşa cum prevede art. 672 C.pr.civ., comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face de către executorul judecătoresc fie personal, fie prin intermediul agentului său procedural, iar, dacă aceasta nu este posibilă, potrivit dispoziţiilor legale privind citarea şi comunicarea actelor de procedură, care se aplică în mod corespunzător.

Astfel, coroborând dispoziţiile legal anterior menţionate cu prevederile art. 154 alin. 5 C.pr.civ, executorul judecătoresc are posibilitatea comunicării actelor de executare silită inclusiv prin servicii de curierat rapid. (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 406 din 29 ianuarie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >