Exercitarea acţiunii civile în procesul penal împotriva părții vătămate

20 aprilie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

Acţiunea civilă alăturată unei acţiuni penale se exercită întotdeauna numai împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente, nefiind posibilă exercitarea unei astfel de acţiuni împotriva persoanei vătămate.

”Sub aspectul laturii civile, prima instanţă a pronunţat o soluţie nelegală în ce priveşte dispoziţia de obligare a părţii civile E. M. la plata sumei de 214,15 lei în favoarea părţii civile Spitalul de Urgență, precum şi a sumei de 158 lei în favoarea părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă, soluţie criticată pe bună dreptate de parchet.

Astfel, deşi partea civilă a avut un grad de culpă la producerea prejudiciului cauzat nu doar ei ci şi celor două părţi civile, nu poate fi subiect pentru tragerea la răspundere civilă în propriul proces în care are nu are nici calitate de inculpat şi nici aceea de parte responsabilă civilmente.

Astfel, potrivit disp. art. 19 alin.(1) şi (2) Cod procedură penală, „ (1) Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale.
(2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se constituie parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente.”

Analizând textul de lege mai sus citat, rezultă, până la evidenţă, că acţiunea civilă alăturată unei acţiuni penale se exercită întotdeauna numai împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente, nefiind prin urmare posibilă exercitarea unei astfel de acţiuni şi împotriva persoanei vătămate.

Citeste mai mult  Acţiune privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare. Competența teritorială

De asemenea, şi disp. art. 86 Cod procedură penală constituie un argument legal în sprijinul acestei opinii, dispoziţii potrivit cărora, „ Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente.”

În speţă, persoana vătămată a participat în proces doar ca parte civilă, conform art. 32 Cod procedură penală, neavând deci nici calitatea de inculpat şi nici aceea de parte responsabilă civilmente pentru a putea fi obligată la plata despăgubirilor civile, aşa cum în mod greşit a procedat instanţa de fond.” (Curtea de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 891 din 27 octombrie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >