Exercitarea autorităţii părinteşti după divorț atunci când unul din părinţi locuieşte în altă ţară

22 iulie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte se dispune doar atunci când celălalt părinte prezintă un pericol pentru minor şi exercitarea în comun a autorităţii părinteşti aduce atingere interesului superior al acestuia. Împrejurarea că părinţii nu locuiesc împreună, ori că locuiesc la o distanţă considerabilă, nu poate constitui prin ea însăşi un motiv întemeiat pentru o astfel de măsură. (Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia I civilă Decizia civilă nr. 494/16 decembrie 2014, portal.just.ro)

Soluții în același sens: aici și aici.

O soluție în sensul exercitării autorității părintești de către un singur părinte în condițiile distanţei foarte mari dintre părinţi şi a lipsei cooperării: aici.

Cuvinte cheie: > >