Group 1

Exercitarea fără drept a profesiei de avocat. Achitare

29 septembrie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Judecătoria Constanța a dispus achitarea unui inculpat trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută de art. 348 Cod penal, instanța apreciind că pentru faptele comise înainte de pronunțarea Deciziei nr. 15/2015 prin care a fost admis recursul în interesul legii, în condițiile în care situația juridică a barourilor paralele a fost una echivocă, existând o practică judiciară contradictorie a instanțelor și parchetelor, fiind numeroase soluții de achitare sau de netrimitere în judecată, există un dubiu privind comiterea cu vinovăție a infracțiunilor de exercitare fără drept a profesiei de avocat și folosirea fără drept a denumirii de Barou, Uniunea Națională a Barourilor din România, UNBR ori Uniunea Avocaților din România sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei în alte condiții decât cele prevăzute în Legea nr. 51/1995.

Extras din considerentele sentinței:

”Prin rechizitoriul nr. 3669/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, a fost trimis în judecată inculpatul AC, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de art. 348 din C. pen. rap. la art. 26 alin. 1 din Legea 51/1995, 60 alin. 6 din Legea 51/1995, cu aplic. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 alin. 1 C.pen.

Citeste mai mult  CCR. Restrângerea sferei titularilor contestaţiei în camera preliminară doar la procuror şi inculpat neconstituțională

S-a reținut în sarcina inculpatului faptul că, în zilele de 12.02.2013 și 02.03.2014, a emis împuternicirile avocațiale nr. xxxxxxx/11, respectiv 861/7 (2 acte materiale), ambele purtând în antet denumirile „Uniunea Națională a Barourilor din România”, „Baroul București”, cât și alte denumiri specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, și a exercitat efectiv activități de reprezentare a numitei PI, în dosarul nr. X* al Judecătoriei Constanța – Secția Civilă, până la termenul din data de 27.11.2014, inclusiv ( 7 acte materiale). (…)

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține că există un dubiu privind vinovăția inculpatului AC în comiterea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, în condițiile în care situația juridică a barourilor paralele a fost una echivocă, existând o practică judiciară contradictorie a instanțelor și parchetelor, fiind numeroase soluții de achitare sau de netrimitere în judecată.

Prin Decizia nr. 15/2015 a Înaltei curți de Casație și Justiție s-a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 348 din Codul penal , fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 Cod penal.

Citeste mai mult  Acţiune în contencios administrativ având ca obiect constatarea unui fapt negativ

Raportat la lipsa de calitate și previzibilitate a Legii nr. 51/1995 și a dispozițiilor care reglementează constituirea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor, instanța apreciază că pentru faptele comise înainte de pronunțarea Deciziei nr. 15/2015 prin care a fost admis recursul în interesul legii, ținând cont și de practica judiciară contradictorie, există un dubiu privind comiterea cu vinovăție a infracțiunilor de exercitare fără drept a profesiei de avocat și folosirea fără drept a denumirii de Barou, Uniunea Națională a Barourilor din România, UNBR ori Uniunea Avocaților din România sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei în alte condiții decât cele prevăzute în Legea nr. 51/1995.

În concluzie, faptele există în materialitatea acestora, însă lipsește vinovăția, pentru că inculpatul s-a raportat la practica judiciară aferentă anilor 12.02.2013 și 02.03.2014, și a avut reprezentarea că are dreptul de a exercita profesia de avocat.

Pentru aceste considerente, se va dispune achitarea inculpatului AC, potrivit art. 16 alin. 1 lit. d teza a II – a (cauză de neimputabilitate -eroarea) pentru comiterea infracțiunilor prev. și ped de art. 348 din C. pen. rap. la art. 26 alin. 1 din Legea 51/1995, 60 alin. 6 din Legea 51/1995, cu aplic. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 alin. 1 C.pen.” (Judecătoria Constanța, Sentința penală nr. 1057/14 septembrie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >