Exercitarea fără drept a profesiei de avocat. Achitare

29 septembrie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Judecătoria Constanța a dispus achitarea unui inculpat trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii prevăzută de art. 348 Cod penal, instanța apreciind că pentru faptele comise înainte de pronunțarea Deciziei nr. 15/2015 prin care a fost admis recursul în interesul legii, în condițiile în care situația juridică a barourilor paralele a fost una echivocă, existând o practică judiciară contradictorie a instanțelor și parchetelor, fiind numeroase soluții de achitare sau de netrimitere în judecată, există un dubiu privind comiterea cu vinovăție a infracțiunilor de exercitare fără drept a profesiei de avocat și folosirea fără drept a denumirii de Barou, Uniunea Națională a Barourilor din România, UNBR ori Uniunea Avocaților din România sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei în alte condiții decât cele prevăzute în Legea nr. 51/1995.

Extras din considerentele sentinței:

”Prin rechizitoriul nr. 3669/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, a fost trimis în judecată inculpatul AC, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de art. 348 din C. pen. rap. la art. 26 alin. 1 din Legea 51/1995, 60 alin. 6 din Legea 51/1995, cu aplic. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 alin. 1 C.pen.

Citeste mai mult  Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Recoltarea unei singure probe de sânge

S-a reținut în sarcina inculpatului faptul că, în zilele de 12.02.2013 și 02.03.2014, a emis împuternicirile avocațiale nr. xxxxxxx/11, respectiv 861/7 (2 acte materiale), ambele purtând în antet denumirile „Uniunea Națională a Barourilor din România”, „Baroul București”, cât și alte denumiri specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, și a exercitat efectiv activități de reprezentare a numitei PI, în dosarul nr. X* al Judecătoriei Constanța – Secția Civilă, până la termenul din data de 27.11.2014, inclusiv ( 7 acte materiale). (…)

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține că există un dubiu privind vinovăția inculpatului AC în comiterea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată, în condițiile în care situația juridică a barourilor paralele a fost una echivocă, existând o practică judiciară contradictorie a instanțelor și parchetelor, fiind numeroase soluții de achitare sau de netrimitere în judecată.

Prin Decizia nr. 15/2015 a Înaltei curți de Casație și Justiție s-a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 348 din Codul penal , fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 Cod penal.

Citeste mai mult  ICCJ. Dezincriminarea infracțiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. (2) teza I și (4) din Codul Penal din 1969. UPDATE: Decizia ICCJ a fost publicată în Monitorul Oficial

Raportat la lipsa de calitate și previzibilitate a Legii nr. 51/1995 și a dispozițiilor care reglementează constituirea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor, instanța apreciază că pentru faptele comise înainte de pronunțarea Deciziei nr. 15/2015 prin care a fost admis recursul în interesul legii, ținând cont și de practica judiciară contradictorie, există un dubiu privind comiterea cu vinovăție a infracțiunilor de exercitare fără drept a profesiei de avocat și folosirea fără drept a denumirii de Barou, Uniunea Națională a Barourilor din România, UNBR ori Uniunea Avocaților din România sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum și folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei în alte condiții decât cele prevăzute în Legea nr. 51/1995.

În concluzie, faptele există în materialitatea acestora, însă lipsește vinovăția, pentru că inculpatul s-a raportat la practica judiciară aferentă anilor 12.02.2013 și 02.03.2014, și a avut reprezentarea că are dreptul de a exercita profesia de avocat.

Pentru aceste considerente, se va dispune achitarea inculpatului AC, potrivit art. 16 alin. 1 lit. d teza a II – a (cauză de neimputabilitate -eroarea) pentru comiterea infracțiunilor prev. și ped de art. 348 din C. pen. rap. la art. 26 alin. 1 din Legea 51/1995, 60 alin. 6 din Legea 51/1995, cu aplic. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 alin. 1 C.pen.” (Judecătoria Constanța, Sentința penală nr. 1057/14 septembrie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >