Exercitarea recursului pe calea acțiunii oblice. Dovada existenței unei creanțe certe, lichide și exigibile

19 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

O formă procesuală particulară de manifestare a acţiunii oblice trebuie considerată şi exercitarea căii de atac, pentru că altminteri, ar rămâne iluzoriu demersul creditorului de realizare a creanţei, dacă acesta ar putea doar să promoveze acţiunea, subrogându-se debitorului, iar nu şi să exercite căile de atac (care, rămase nevalorificate din cauza pasivităţii debitorului i-ar crea acestuia în mod artificial, o stare de insolvabilitate).

Astfel că, în accepțiunea art. 1560 NCC, pentru a putea justifica exercitarea căii de atac, partea trebuie să demonstreze, în primul rând, calitatea sa de creditor al celui despre care pretinde că ar fi debitorul său, precum și faptul că deţine o creanţă certă şi exigibilă împotriva acestuia (şi subsecvent, celelalte condiţii referitoare la inactivitatea debitorului şi la insolvabilitatea sa).

Împrejurarea că printr-o încheiere a instanței, mandatarul a obţinut încuviinţarea executării silite cu privire la contractul de mandat, nu poate avea semnificaţia susţinută de acesta, a dovedirii creanţei certe, lichide şi exigibile, întrucât un contract de mandat autentificat nu confirmă, în sine, existenţa unei astfel de creanţe.

Citeste mai mult  (In)admisibilitatea formulării, pe cale separată, a unei cereri de atribuire a beneficiului contractului de închiriere, ulterior desfacerii căsătoriei

Pe de altă parte această încheiere este una pronunţată în procedură necontencioasă şi ca atare, nu se bucură de autoritate de lucru judecat (art. 535 C.proc.civ.). Aceasta înseamnă că, învestită cu chestiunea de a şti dacă pe baza respectivului contract se poate pretinde existenţa unei creanţe certe şi exigibile, apte să deschidă creditorului calea acţiunii oblice, instanţa este obligată să facă propriile verificări jurisdicţionale, neputându-i-se opune, în sensul art. 431 alin. (2) C.proc.civ., efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat a încheierii de încuviinţare a executării silite. (ICCJ, Secția I civilă, decizia nr. 3093 din 12 noiembrie 2014, www.scj.ro)  

Cuvinte cheie: > > >