Expresii jignitoare la adresa polițiștilor vs. libertatea de exprimare

Postarea pe contul de Facebook a unor expresii jignitoare (de genul „mașinile de mafioți ale celor de la IPJ Dâmbovița”, „mafioți”), generalizate la adresa polițiștilor semnifică în fapt formularea unei judecăți de valoare cu privire la un anumit fapt social, depășind limita unui discurs decent menit să exprime nemulțumire, suferință ori supărare, ori care să aducă la cunoștința publicului anumite fapte sau aspecte care privesc publicul, fiind de natură a provoca un disconfort categoriei profesionale a polițiștilor , intrând în sfera art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în ceea ce privește dreptul la propria imagine, protecția demnității și vieții private a persoanei.

Extras din considerentele sentinței Judecătoriei Târgoviște:

”Prin procesul verbal de contravenție nr. xxxxxx / 29.06.2018 întocmit de IPJ Dâmbovița petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1000 lei, deoarece la data 26.06.2018 , în jurul orelor 11,45 , pe contul său de socializare a proferat în mod repetitiv, în format text și audio video expresii jignitoare de genul „mașinile de mafioți ale celor de la IPJ Dâmbovița ”, „mafioți”, generalizate la adresa polițiștilor din cadrul IPJ Dâmbovița de natură să lezeze demnitatea și onoarea acestora și a instituției publice. (…)

Citeste mai mult  Amendă judiciară pentru introducerea cu rea-credință a cererii de emitere a unui ordin de protecție

Potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 „ constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

1) săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice”  (…)

În ceea ce privește latura obiectiva a faptei, așa cum a fost reținuta de agentul constatator in sarcina petentului, elementul material consta intr-o acțiune, respectiv aceea de a fi proferat expresii jignitoare la adresa polițiștilor din cadrul IPJ Dâmbovița. (…)

Din comentariile postate pe site-ul facebook utilizat de pârât și expuse mai sus instanța concluzionează că acestea au fost de natură să contureze, în opinia publicului o percepție negativă asupra reputației, onoarei și prestigiului profesiei de polițist.

Citeste mai mult  Motivele întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte

Din această perspectivă, rezultă că, în cauză, sunt îndeplinite condițiile legale de admisibilitate ale tragerii la răspundere contravenționale a petentului , referitoare la existența unei fapte ilicite care constă în postarea pe o pagină de internet a unor comentarii și înregistrări video de natură să aducă atingere dreptului la imagine , onoarei unei categorii profesionale.

Exprimarea acestor opinii și distribuirea lor semnifică în fapt formularea unei judecăți de valoare cu privire la un anumit fapt social, depășind limita unui discurs decent menit să exprime nemulțumire, suferință ori supărare, ori care să aducă la cunoștința publicului anumite fapte sau aspecte care privesc publicul, fiind de natură a provoca un disconfort categoriei profesionale a polițiștilor , intrând în sfera art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în ceea ce privește dreptul la propria imagine, protecția demnității și vieții private a persoanei. Prin limbajul folosit, atitudinea petentului depășește limitele admisibile ale unui comportament decent într-o societate democratică, ale bunului simț și ale unei educații elementare.

Citeste mai mult  Depășire limită de viteză. Dovada că autovehiculul se afla în localitate

Nu poate fi vorba aici de o atingere permisă de lege sau de Convenția Europeană a Drepturilor Omului ori de exercitarea dreptului la liberă exprimare (…) întrucât acest drept nu este nelimitat și nu este singurul drept protejat de CEDO și Constituția României, iar libertatea fiecărui individ își regăsește limita în punctul în care începe libertatea celuilalt.

Instanța consideră că fapta în discuție întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de textul legal, atât sub aspect subiectiv cat si obiectiv, sancțiunea fiind legal aplicată. (…) Față de cele ce preced, instanța urmează să respingă plângerea petentului.” (Judecătoria Târgoviște, Sentința civilă nr. 4141 din 11 decembrie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > > >