Group 1

Expropriere. Caracterul just al despagubirii

11 iulie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Legea consacră caracterul just al despăgubirii, care se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului, iar la stabilirea cuantumului acesteia, experţii şi instanţa trebuie să ţină seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză. (Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 497/R din 27 martie 2013)

Cuvinte cheie: > > >