Facturile acceptate la plată nu produc efecte juridice în privința penalităților în lipsa unei clauze contractuale

18 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”In cauză, Tribunalul constată că părțile au încheiat o înțelegere cu privire la desfășurarea unor relații comerciale, neconcretizată prin întocmirea unui contract în formă scrisă, care să conțină o clauză penală privind plata penalităților de întârziere în situatia neachitării în termenul prevăzut a facturilor emise de furnizorul mărfurilor.

În lipsa unei clauze contractuale, mențiunea efectuată de reclamantă pe factura nr. x din 25.02.2014 cu privire la sancțiunea constând în plata penalităților de întârziere în valoare de 0,5 % pe fiecare zi de întârziere, nu reprezintă acordul de voință al tuturor părților contractante, iar faptul aplicării ștampilei de către pârâtă, nu suplinește acest acord de voință, conform art. 1166 și 1170 C. civ. Ca atare, nu se poate reține că facturile acceptate la plată produc efecte juridice și în privinta penalităților mentionate în cuprinsul acestora, din perspectiva principiului forței obligatorii a contractului consacrat de art. 1270 cod civil, întrucât este un act unilateral de voință al reclamantei, neasumat de către pârâtă.” (Tribunalul Olt, Decizia civilă nr. 13/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >