Group 1

Falsificarea de către executorul judecătoresc a filelor registrului de valori din cadrul BEJ

23 septembrie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Falsificarea filelor registrului de valori din cadrul biroului executorului judecătoresc, prin adăugarea unor menţiuni nereale după completarea filelor, săvârşită de către executorul judecătoresc, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, constituie infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută în art. 320 alin. (1) şi (2) C. pen. Executorul judecătoresc are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) C. pen., iar registrele întocmite în cadrul biroului executorului judecătoresc în aplicarea reglementărilor legale constituie înscrisuri oficiale, în sensul dispoziţiilor art. 178 alin. (2) C. pen., ca înscrisuri care emană de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) C. pen. sau care îi aparţin.

Fapta executorului judecătoresc, de a depune la organele fiscale copii certificate ale filelor registrului de valori din cadrul biroului executorului judecătoresc pe care le-a falsificat, în scopul de a justifica faptul că anumite sume de bani nu reprezintă venituri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de uz de fals prevăzută în art. 323 teza I C. pen., referitoare la folosirea unui înscris oficial, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice. (I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 133/A din 12 aprilie 2019, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >