Falsificarea unei copii simple a unui înscris nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale

19 martie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

”Falsificarea unei copii simple a unui înscris nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, fiind necesar ca înscrisul să aibă valoare probatorie, legea penală ocrotind, nu înscrisul în sine, ci încrederea datorată înscrisului. (…)

O copie simplă a unui înscris oficial nu poate fi asimilată, conform legii penale, cu un înscris oficial, motiv pentru care nu i se poate conferi aptitudinea de a produce efectele juridice proprii înscrisului de pe care această copie este efectuată. O astfel de semnificație o pot avea duplicatele, tripicatele, copiile legalizate sau certificate ale unui înscris oficial.” (Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 133 din 6 martie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >