Falsul în înscrisuri sub semnătură privată. Aplicarea unei ștampile expirate pe un document

15 noiembrie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta aplicării unei ștampile expirate pe un document ce constituie, în înțelesul legii, un înscris sub semnătură privată, dacă acest document nu a fost falsificat prin contrafacerea scrierii (prin imitarea sau reproducerea frauduloase a scrisului pentru a face să se creadă că este cel original) prin contrafacerea subscrierii constând în imitarea semnăturii persoanei care în realitate trebuia să semneze actul-dacă nu ar fi fost falsificat, prin alterarea textului cu adăugiri, înlocuiri, ștersături, juxtapuneri,etc, ori prin atestarea unor fapte sau împrejurări care nu corespund adevărului, adică realității obiective care poate fi demonstrată, nu constituie infracțiunea  de fals în înscrisuri siub semnătură privată prevăzută de art.322 alin.1 Cod penal.

Extras din considerentele deciziei penale nr. 788/2018 a Curții de Apel Ploiești:

”Prin sentința penală nr. 121 din data de 13 mai 2018, pronunțată de Judecătoria Vălenii de Munte (…)în baza art. 396 alin.5 raportat la art.16 alin.1 lit.b cod proc.pen., a fost achitată inculpata (…) pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.322 alin. 1. C .pen., de fals în înscrisuri sub semnatura privată. (…)

Prin rechizitoriul nr. (..) în sarcina inculpatei s-a reținut că la data de 12 septembrie 2015 a întocmit un înscris olograf prin care a atestat că, în calitate de kinetoterapeut Persoană Fizică Autorizată, a efectuat mai multe ședințe de kinetoterapie cu minorul HVA, a semnat acest înscris și a aplicat pe el ștampila rotundă care avea impresiunile „Persoana fizica autorizată, aut. nr. _”, deși PFA-ul respectiv avusese codul unic de înregistrare xx fusese radiată încă din 29 octombrie 2013, ca urmare a voinței inculpatei, iar apoi a înmânat acest înscris numitei DG, care l-a depus la Judecătoria Vălenii de Munte, pentru a fi avut in vedere la soluționarea dosarului nr. XX. Fapta a fost încadrată ca întrunind elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 322 alin.1 C.pen. (…)

Citeste mai mult  Actiune in raspundere civila delictuala. Competenta teritoriala

În acord cu prima instanță, curtea de apel constată că acțiunea de falsificare a unui înscris sub semnătură privată urmată de folosirea lui ori de încredințarea lui altei persoane spre a-l folosi, aceasta din urmă ipoteză fiind varianta normativă a tezei probatorii din cauza de față, cade sub incidența legii penale doar dacă îndeplinește cerințele esențiale pe care le impune art.322 alin.1 cod penal, adică să aibă un conținut cu relevanță juridică:dată și semnătură, să fie apt de a produce consecințe juridice, să aibă valoare probatorie în sensul de a fi susceptibil chiar și parțial de a dovedi faptul pentru care a fost invocat și utilizat.

În egală măsură, elementul material al infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată este alcătuit din două acțiuni distincte dar săvârșite succesiv: mai întâi falsificarea înscrisului fie prin contrafacerea scrierii (definită prin una dintre modalitățile normative ale imitării sau reproducerii frauduloase a scrisului pentru a face să se creadă că este cel original) fie prin contrafacerea subscrierii adică imitarea semnăturii persoanei care în realitate trebuia să semneze actul-dacă nu ar fi fost falsificat, fie prin alterarea textului cu adăugiri, înlocuiri, ștersături, juxtapuneri,etc, fie prin atestarea unor fapte sau împrejurări care nu corespund adevărului, adică realității obiective care poate fi demonstrată.

Citeste mai mult  Menționarea eronată a numelui contravenientului în procesul-verbal de contravenție

După consumarea uneia sau mai multora dintre acțiunile de mai sus este necesară și acțiunea subsecventă, succesivă și ulterioară aceea a folosirii înscrisului, după executarea lui, fie de autor însuși fie de altă persoană căreia i-a fost încredințat tocmai cu finalitatea de a-l folosi. (…)

Curtea de apel, confirmând justețea interpretării date de judecătorul fondului normei de incriminare, așa cum a fost analizată sub aspectul conținutului său constitutiv în toate elementele prevăzute de legiuitor (obiect juridic, obiect material, latură obiectivă, cerințe esențiale și raport de cauzalitate) constată că fapta aplicării unei ștampile expirate pe un document ce constituie, în înțelesul legii, un înscris sub semnătură privată, dacă acest document nu a fost falsificat prin contrafacerea scrierii (prin imitarea sau reproducerea frauduloase a scrisului pentru a face să se creadă că este cel original) prin contrafacerea subscrierii constând în imitarea semnăturii persoanei care în realitate trebuia să semneze actul-dacă nu ar fi fost falsificat, prin alterarea textului cu adăugiri, înlocuiri, ștersături, juxtapuneri,etc, ori prin atestarea unor fapte sau împrejurări care nu corespund adevărului, adică realității obiective care poate fi demonstrată, nu constituie infracțiunea prevăzută de art.322 alin.1 cod penal și, drept urmare, nu atrage răspunderea penală a persoanei care în realitate, având pregătirea profesională de kinetoterapeut dovedită prin diploma de licență … și autorizația de liberă practică …. a efectuat ședințe repetate de terapie specifică la datele, locația și în circumstanțele înscrise în documentul datat 12 octombrie 2015, scris și semnat personal de DIR.” (Curtea de Apel Ploiești, Decizia penală nr. 788 din 20 august 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > > >