Group 1

Fapta avocatului de a depune la instanţa de judecată, chitanţe falsificate privind achitarea taxelor judiciare de timbru. Consecințe

8 ianuarie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a fost trimisă în judecată, sub control judiciar, inculpata, pentru săvârșirea unei infracțiuni de înșelăciune în formă continuată (37 acte materiale), prev. de art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, unei infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (37 acte materiale) prev. de art. 320 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și a unei infracțiuni de uz de fals în formă continuată (37 acte materiale) prev. de art. 323 teza I Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare al instanței s-a reținut, in mod sintetic, că inculpata, în calitate de avocat, în perioada 2012-2015, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, urmărind obținerea unor foloase patrimoniale injuste, a săvârșit un număr de 37 acțiuni de inducere în eroare a instanței de judecată, privind achitarea taxelor judiciare de timbru prin depunerea, în dosarele civile, în care asigura asistența juridică, a unor chitanțe falsificate, prejudiciind astfel bugetul local al mun. Ploiești cu suma totală de 98.463 lei.

Hotărârea instanței

”În drept:

1. Fapta inculpatei care, în calitate de avocat, în perioada 2012-2015, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a modificat prin decupare, lipire, adăugare și fotocopiere conținutul unui număr de 37 chitanțe de plată a taxelor judiciare emise de  Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, denaturând, în acest fel, înscrisul adevărat care atesta plata unor taxe judiciare de timbru mult mai mici, constituie infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prev. de art. 320 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material a constat în alterarea inscrisurilor oficiale, ceea ce a presupus denaturarea unui numar de 37 chitante adevarate, in modalitatile mentionate si anume prin decupare, lipire, adăugare și fotocopiere, urmarea imediată o reprezintă starea de pericol pentru increderea publica in autenticitatea sau veridicitatea inscrisurilor care au aptitudinea sa produca consecinte juridice, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată rezultă ex re, din însăși materialitatea faptelor.

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a săvârșit infracțiunea cu intenție directă, așa cum este definită de art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, inculpata prevăzând rezultatul socialmente periculos și urmărind producerea lui prin săvârșirea faptelor.

Citeste mai mult  Conflict negativ de competenţă între completele aceleiaşi instanţe. Înţelesul dispoziţiilor art. 96 ind. 2 ROI al instanţelor judecătoreşti

2. Fapta inculpatei care, în calitate de avocat, în perioada 2012-2015, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a depus în cauzele civile în care acorda asistență juridică un număr de 37 chitanțe falsificate, în scopul de a face dovada plății taxei de timbru judiciar, condiție esențială în constatarea de către instanța de judecată a regularității acțiunii civile introduse, constituie infracțiunea de uz de fals în formă continuată prev. de art. 323 teza I Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material a constat în actiunea de folosire a inscrisurilor oficiale falisificate ce aveau aptitudinea sa produca consecinte juridice.

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a săvârșit infracțiunea cu intenție directă, prevăzând rezultatul faptei sale și producerea acestui rezultat.

Din perspectiva incidenței dispozițiilor art.35 alin.1 Cod penal privind infracțiunea continuată, în interpretarea dată prin decizia nr. 368/30 mai 2017 a Curții Constituționale, Curtea reține că, pentru a uni toate actele de executare, rezoluția infracțională trebuie să fie suficient de determinată, în sensul că infractorul are imaginea de ansamblu a activității sale ulterioare ce o va desfășura prin acte de executare separate, iar cu fiecare executare, hotărârea se concretizează. Dintre elementele ce pot concura, alături de alte împrejurări, la stabilirea unității de rezoluție sunt avute în vedere unitatea obiectului infracțiunii, a locului, a persoanei vătămate, folosirea acelorași procedee în săvârșirea acțiunilor componente ale activității infracționale, precum și timpul scurs între actele de executare.

În speță, se constată că toate aceste elemente concură la reținerea unicității rezoluției infracționale pentru cele 37 acte materiale, fiind vorba de un plan bine conturat, inculpata având în mod cert o imagine de ansamblu a activității infracționale ulterioare, cu fiecare inscris falsificat separat concretizându-se acest plan. Este cert dovedit că inculpata a acționat asupra aceluiași tip de obiecte, prin același mod de operare, în condiții de loc și timp similare, fiind prejudiciata aceeasi persoana vătămata.

Prin urmare, actele materiale separate de falsificare si de folosire a inscrisurilor falsificate au fost realizate de inculpata în baza unei rezoluții infracționale unice, astfel că faptele acesteia constituie o infracțiune de fals material în înscrisuri oficiale si o infractiune de uz de fals, ambele în formă continuată.

Citeste mai mult  Evaziune fiscală (art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005). Achitare

Cu privire la cele două infracțiuni reținute în sarcina inculpatei sunt incidente dispozițiile art. 38 alin. (1) din Codul penal, referitoare la concursul real de infracțiuni, datorită împrejurării în care acestea au fost comise.

Întrucât faptele reținute în sarcina inculpatei au fost dovedite dincolo de orice îndoială rezonabilă, constituie infracțiuni și au fost săvârșite de inculpata, conform art. 396 alin. (4) din Codul de procedură penală, se impune stabilirea în sarcina acesteia a unei pedepse cu închisoarea pentru fiecare infracțiune în parte.

Individualizarea pedepsei pentru fiecare infracțiune se va realiza sub aspectul duratei în funcție de criteriile prevăzute în art. 74 din Codul penal, dintre care cel mai relevant este în speță starea de pericol creată pentru valoarea principală ocrotită (increderea publica in autenticitatea sau veridicitatea inscrisurilor oficiale care au aptitudinea sa produca consecinte juridice, periclitata prin conduita inculpatei). În favoarea inculpatei vor fi avute în vedere circumstantele personale, fiind vorba de o persoana care nu a mai avut niciodata conflicte cu legea penala, cu un nivel ridicat de educatie si instructie, avand studii superioare si o cariera profesionala solida, si care a savarsit faptele pe fondul unor probleme de ordin medical (acte medicale fil.205-210 dos fond) asociate cu dificultăți de ordin familial (decesul unor persoane apropiate și preluarea în grija sa, ca unic întreținător, a unor membrii din familie – fil.181-200 dos. fond) si financiar (fil.104-179), reținând bunele caracterizări de care se bucură din partea colegilor, dar și eforturile depuse pentru achitarea integrală a prejudiciului înainte de a fi inceputa cercetarea judecatoreasca prin angajarea unor credite de la unități bancare garantate cu bunurile sale imobiliare, și atitudinea constant sinceră adoptata pe parcursul procesului penal.

În raport de criteriile analizate anterior, având în vedere limitele de pedeapsă stabilite de normele de incriminare, reduse prin efectul dispozițiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, se va stabili în sarcina inculpatei o pedeapsă de 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prev. de art. 320 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal și o pedeapsă de 3 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii uz de fals în formă continuată prev. de art. 323 teza I Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal.

Citeste mai mult  Sechestrarea autovehiculelor. Condiții

Aplicând mecanismul de sancționare a concursului de infracțiuni, constând în adăugarea obligatorie la pedeapsa cea mai grea a unui spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, conform art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, se va stabili astfel o pedeapsă rezultantă de 7 luni de închisoare.

Dat fiind că această pedeapsă este de cel mult 2 ani de închisoare, fiind stabilită pentru săvârșirea unor infracțiuni al căror maxim special al pedepsei nu depășește 7 ani de închisoare, și în condițiile în care inculpata nu a mai suferit condamnări anterioare și s-a declarat de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, aplicarea imediată a pedepsei stabilite nu este necesară, fiind suficientă supravegherea pe o durată determinată, prin prisma faptului că lipsa antecedentelor penale și comportarea sinceră în cursul procesului penal conferă încrederea că inculpata se poate îndrepta fără executarea efectivă a pedepsei și că pronunțarea prezentei hotărâri va reprezenta un avertisment serios, de natură să inhibe comportamentul infracțional al acesteia. De aceea, în temeiul art. 83 și art. 84 din Codul penal, se va dispune amânarea aplicării pedepsei stabilite în sarcina inculpatei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În vederea verificării conduitei inculpatului, se va face aplicarea dispozițiilor obligatorii ale art. 85 alin. (1) din Codul penal, impunându-se inculpatei ca pe durata termenului de supraveghere să respecte măsurile de supraveghere prevăzute de acest text de lege.

In ceea ce priveste infractiunea de inselaciune pentu care inculpata a fost trimisa in judecata, având în vedere că partea civila a încheiat un acord de impacare cu inculpata inainte de citirea actului de sesizare, in care s-a prevazut expres că împacarea este necondiționat și definitiva pentru aceasta infractiune, intrucat s-a achitat integral prejudiciul de catre inculpata, Curtea, în temeiul art.396 alin.6 rap. la art.16 lit.g) Cod procedura penala si art.244 alin.3 Cod penal, va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatei pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prev. de art.244 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, comise în dauna partii civile Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, prin împăcarea părților.” (Curtea de Apel Ploiești, Sentința penală nr. 160 din 28 noiembrie 2017, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > > > >