Furt de energie electrică. Lipsa dreptului reprezentanților distribuitorului de energie electrică de a pătrunde în domiciliul persoanei

”Prin Ordonanța de clasare emisa la data de 29.10.2014, au fost înlăturate înscrisurile probatorii ale faptelor invocate in plângerea penala formulata de subscrisa, in dosarul penal menționat, întrucât s-a considerat ca au fost obținute nelegal si nu pot fi folosite in procesul penal. (…)

Împotriva Ordonanței de clasare a cauzei petenta a formulat in termen legal plângere catre Prim procurorul Parchetului de pe langa Judecătoria Medgidia, aceasta fiind soluționata prin Ordonanța de examinare din 29 decembrie 2014 prin respingerea plângerii ca nefondata(…) In considerarea calității de operator distribuție de energie electrica, titular al licenței emise de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energei (ANRE) pentru prestarea serviciului public de distribuție si in calitate de proprietar al instalațiilor electrice, E_ DISTRIBUȚIE DOBROGEA a efectuat o verificare a instalației de racordare la rețea la adresa din …. cu privire la săvârșirea infracțiunilor de furt (sustragere de energie electrica) prevăzuta si pedepsita de art. 228 Cod penal, si deteriorarea, modificarea farà drept si blocarea funcționarii echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, prevăzuta si pedepsita de art. 92 alin (1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale. (…)

Cu privire la temeinicia ordonanței, se rețin următoarele:

Aserțiunile E SA că prin acțiunile de pătrundere în domiciliul sau reședința unei persoane s-ar fi urmărit numai inventarierea aparaturii pentru constatarea consumului și că în baza textelor legale invocate nu s-ar fi urmărit constatarea unei contravenții și cu atât mai puțin a unei infracțiuni sunt nefondate, neverosimile și nereale, iar încercarea reprezentanților E SA de a denatura sensul termenilor este nefirească.

În mod abil eludează E SA prevederile art. 93 din Legea nr. 123/2012 care prevăd la alin. 3 lit. c, coroborat cu art. 95 din aceeași lege, că polițiștii, jandarmii sau polițiștii locali, împreună cu reprezentanții împuterniciți ai operatorilor de rețea au drept de constatare a contravențiilor și au acces, în condițiile legii, în clădiri, încăperi, la instalații și în orice alt loc, până la receptoarele de energie, și au dreptul să verifice instalația, precum și să execute măsurători și determinări. De asemenea, se prevede că proprietarii și cei care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalații sunt obligați să pună la dispoziția agenților constatatori documente și actele specifice activității lor.

Citeste mai mult  Instituirea curatelei. Persoană diagnosticată cu boala Alzheimer

Este dreptul legal al E SA să documenteze și să formuleze plângere penală pentru furt, însă E SA împreună cu organele de poliție nu pot efectua controale pe linia sustragerilor de energie electrică, controale care să constea în pătrunderea în domiciliul sau reședința unei persoane, așa cum reiese în mod natural din actele de la dosar, acțiunile masive de control întreprinse în cauză având la bază o interpretare periculoasă și eronată a textelor de lege.

Este natural ca o un rezident fără cultură juridică să permită accesul unei echipe de polițiști și reprezentanți ai E SA care deține monopolul în zonă, aflați în uniforme specifice.

Procurorul nu vede cum rezidentul s-ar putea opune în fața unei asemenea desfășurări de forțe, acesta fiind pus în fața faptului împlinit. Consimțământul persoanei în cauză stă la baza unei soluții de neurmărire pentru infracțiunea de violare de domiciliu însă reprezentanții E SA nu aveau un temei legal, încă din primă fază, nici măcar să ceară acordul pentru pătrunderea în domiciliul persoanei, întrucât persoana nu avea contract și deci erau clare indiciile unei infracțiuni, astfel că pătrunderea se face numai în condițiile legii. Numai în cazul în care persoana ar fi avut contract și ar fi fost indiciile unei contravenții ar fi avut echipa E SA drept de control împreună cu poliția, ca agenți constatatori, așa cum în mod clar se prevede în art. 93 Legea nr. 123/2012, articol plasat în secțiunea Contravențiilor, după art. 92 care se regăsește în secțiunea infracțiunilor.

Citeste mai mult  Răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciul de imagine

Ideea pe care reprezentanții E SA încearcă să o inducă este aceea că, dacă echipele de electricieni tot se aflau în zonă, s-au hotărât, spontan, să îl întrebe și pe rezident dacă le permite accesul, ceea ce este inadmisibil.

Nici aserțiunea E SA că pătrunderea în domiciliu s-a efectuat numai pentru inventarierea aparaturii electrice nu este fondată. Infracțiunea de furt este o infracțiune de prejudiciu, astfel că lipsa dovezii că echipamentele electrice sunt racordate efectiv la rețeaua de distribuție ar conduce la o lipsă a dovezii prejudiciului precum și lipsa dovezii sustragerii efective a energiei electrice. De asemenea, nu este fondată nici susținerea E SA că unul dintre cablurile aeriene era racordat la locuința consumatorului, întrucât, cealaltă infracțiune urmărită, respectiv cea prev. de art. 92 din Lege are două elemente materiale alternative, respectiv racordarea și folosirea unei instalații clandestine.

Or, dacă cu privire la racordare este clar că nu există martori oculari care să ateste că persoana pe numele căreia a fost întocmit dosarul penal este chiar cea care s-a urcat efectiv pe stâlp pentru a efectua racordul, cu privire la folosire, trebuie să reiasă dincolo de orice dubiu rezonabil că folosirea este efectivă, ceea ce s-a probat doar prin inventarierea bunurilor ca urmare a pătrunderii ilegală în domiciliul persoanei în cauză. Simpla existență a unui cablu care pornește de pe stâlp sau din panoul situat pe casa scării blocului și ajunge în locuința controlată este doar un indiciu temeinic de furt de energie, dar care nu conduce la concluzia dincolo de orice dubiu rezonabil a folosirii efective, deoarece este posibil ca niciun aparat electric să nu fie conectat, ori rezidentul să dețină un generator pe combustibil, contrariul fiind ”probat” tocmai prin controlul E SA.

Citeste mai mult  Admisibilitatea înregistrării audio ca probă în cauzele având ca obiect ordonanță președințială

Cu privire la folosirea noțiunii de percheziție, procurorul de caz a apreciat că în fapt a avut loc o percheziție (evident nu și în drept), la dosar aflându-se un adevărat proces verbal de cercetare la fața locului reprezentată de nota de constatare a E SA, iar toate celelalte probe derivă din acest control ilegal, astfel că viciile de procedură din prezentul dosar nu pot conduce decât la excluderea probelor obținute în mod nelegal, așa cum corect a apreciat procurorul de caz.

Instanța, analizând plângerea petentei, raportat la criticile formulate împotriva ordonanței, consideră că aceasta este legală și temeinică pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. Se constată că în cauză procurorul de caz și prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia ai făcut o justă soluționare a situației de fapt și a normelor de drept care stabilesc fără echivoc competența operatorilor de rețea prin împuterniciți, în sensul că pot împreună cu polițiștii, jandarmii sau polițiștii locali și au drept de constatare a contravențiilor și nu de a constata săvârșirea de infracțiuni într-un imobil în care au pătruns fără un mandat de percheziție emis în condiții legale. Simplul acord al proprietarului nu acoperă inexistența mandatului de percheziție, iar constatările, așa cum a reținut organul de urmărire penală sunt nelegale. În acest context se constată că soluția procurorului este legală, raportat la principiul legalității procesului penal.” (Judecătoria Medgidia, Încheierea penală nr. 19/2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >