Garantul restituirii unui împrumut nu are calitatea de consumator

18 martie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 21/1992, Legea nr. 193/2000 şi Legea nr. 86/2004, subiectele raportului juridic ce intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia consumatorilor sunt profesionistul (comerciantul) care fabrică un produs, îl distribuie, comercializează, respectiv furnizează un serviciu şi, pe de altă parte, consumatorul care achiziţionează un produs ori beneficiază de un serviciu oferit de nu profesionist.

***Lipsa calităţii de consumator a fidejusorului***

O persoană fizică, în calitate de garant al restituirii unui împrumut, nu are calitate de consumator în sensul Legii nr. 193/2000 pentru a putea invoca dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor, deoarece raportul juridic încheiat între aceasta şi bancă, respectiv contractul de garanţie imobiliară, este distinct de raportul juridic principal, născut în baza contractului de credit. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 763 din 10 martie 2015, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >