Group 1

Greșita încadrare juridică a faptei contravenționale

Prin procesul verbal de contraventie încheiat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Antifrauda Fiscala, petenta A.L.SRL a fost sanctionata cu amenda contraventionala în baza art. 1 alin. 1 lit. e din Legea nr. 12/1990, precum si cu masura complementara a confiscarii marfii în baza art. 3 din Legea 12/1990.

În esenta, s-a retinut ca în urma unui control operativ efectuat în trafic a fost identificata autoutilitara, proprietatea SC A.L.SRL, ce transporta produse congelate conform avizelor de însotire prezentate, iar documentele de însotire a marfii nu au fost completate conform prevederilor legale, respectiv la rubrica „cumparator” este trecuta denumirea generica „diversi clienti”, încalcându-se astfel prevederile OMFP 226/2006 si OMFP 3512/2008. Totodata, s-a mai retinut ca marfurile transportate erau destinate comercializarii, agentul economic având ca obiect de activitate distribuirea de produse congelate. (…)

Instanta apreciaza ca procesul-verbal de contraventie este nelegal întocmit, din perspectiva principiului legalitatii ce guverneaza încheierea actului sanctionator.

Astfel, instanta observa ca Legea 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitati de productie, comert sau prestari servicii ilicite sanctioneaza prin art. 1 lit. e „efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, în conditiile legii. Documentele de provenienta vor însoti marfurile, indiferent de locul în care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii. Prin documente de provenienta se întelege, dupa caz, factura fiscala, factura, avizul de însotire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege”, cu amenda contraventionala de la 2000 lei la 20.000 lei, în cazul în care sunt savârsite de persoane juridice (potrivit art. 2 alin. 1 din acelasi act normativ).

Citeste mai mult  Competența de soluționare a acțiunii în răspundere delictuală în situația în care fapta ilicită este săvârșită pe Facebook

Prin procesul-verbal de contraventie contestat, s-a constatat ca documentele de însotire a marfii nu sunt completate conform prevederilor legale, respectiv la rubrica „cumparator” este trecuta denumirea generica „diversi clienti”, încalcându-se astfel prevederile OMFP 226/2006 si OMFP 3512/2008.

Potrivit art. 3 alin. 2 din OMFP 226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, continutul minim de informatii, precum si normele de întocmire si utilizare a avizului de însotire a marfii sunt prevazute în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin, respectiva anexa stabilind prin pct. I ca acesta trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu, printre altele, datele de identificare ale cumparatorului (denumire, adresa, cod de identificare fiscala). Totodata, partea a III-a, cap. VIII pct. 5 din OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile prevede de asemenea obligativitatea inserarii datelor de identificare ale cumparatorului în cuprinsul avizelor de însotire a marfii.

Instanta apreciaza ca fapta retinuta în sarcina petentei, astfel cum a fost descrisa anterior este prevazuta de art. 41 pct. 2 lit. c din Legea contabilitatii nr. 82/1991, care stabileste ca nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la întocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate (…) constituie contraventie. Totodata, aceasta fapta este sanctionata de 42 alin. 1 liniuta a doua din acelasi act normativ cu amenda de la 300 lei la 4000 lei.
Asadar, este întemeiata sustinerea petentei în sensul ca textul de lege în baza caruia a fost sanctionata (art. 1 lit. e din Legea 12/1990) este aplicabil exclusiv în situatia efectuarii unor fapte de comert ilicite cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, or fapta savârsita, astfel cum este prezentata în actul sanctionator, nu îndeplineste elementele constitutive ale acestei contraventii, ci ale celei prevazute de art. 41 pct. 2 lit. c din Legea nr. 82/1991.

Citeste mai mult  Uciderea din culpă a victimei pe marcajul pietonal. Resocializare viitoare pozitivă posibilă doar prin executarea pedepsei prin privare de libertate

Fata de considerentele expuse, instanta apreciaza ca sanctionarea petentei în baza unui alt act normativ decât cel aplicabil pretinsei fapte savârsite atrage nulitatea absoluta a procesului-verbal de contraventie, fiind încalcat principiul legalitatii consacrat de dispozitiile art. 1 ale OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor .(Judecătoria Constanța, Sentința civilă nr. 4329/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >