Hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare. Neachitarea diferenței de preț

8 februarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Între reclamant și pârât a fost încheiată o convenție privind vânzarea a două suprafețe de teren, respectiv una în suprafață de 440 mp situată în extravilanul satului …, pentru suma de 500 lei.

Părțile au convenit ca din suma totală de 500 lei, să se achite la data întocmirii convenției doar suma de 300 lei, urmând ca suma de 200 lei să fie plătită la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

***Hotărâre care să țină loc de contract de vânzare. Efectele existenței unei clauze de inalienabilitate***

Antecontractul de vânzare-cumpărare, neîndeplinind condiția „ad validitatem” a formei autentice, este nul ca vânzare-cumpărare, dar valorează antecontract de vânzare-cumpărare, în baza principiului conversiunii actelor juridice. În consecință, încheierea acestei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, a generat în sarcina ambelor părți contractante obligații de „a face”, respectiv de a perfecta în viitor contractul de vânzare-cumpărare in formă autentică.

Valabilitatea promisiunii de vânzare-cumpărare presupune, insa, îndeplinirea tuturor condițiilor de validitate ale contractului convenit si cuprinderea elementelor esențiale ale actului promis.

Citeste mai mult  Contract de credit. Caracterul abuziv al sintagmei „dobândă de referinţă variabilă care se afişează la sediile băncii”

Promisiunea de vânzare-cumpărare nu urmărește sa producă efectele contractului promis, ci doar sa prefigureze conținutul acestuia si sa-i garanteze încheierea ulterioara, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor reciproce de a face, asumate prin voința părților.

***Hotărâre care să țină loc de contract. Neprezentarea la interogatoriu***

În cauza de față reclamantul nu a reușit să probeze plata integrală a prețului. Astfel din convenție reiese ca la data încheierii acesteia – 25.06.2013 – reclamantul a achitat numai o parte din preț, respectiv suma de 300 lei, urmând ca diferența 200 lei să fie plătită la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, nefiind făcută dovada plății restului de bani conveniți.

Totodată, părțile au convenit, în capitolul „penalități” alineatul (2) că „dacă promitentul vânzător refuză să-și execute obligația de a încheiat contractul de vânzare la termenul stabilit, promitentul cumpărător, în temeiul art. 1669 alin. 1 Cod civil, este îndreptățit să solicite instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare cumpărare, după achitarea restului de preț în cuantum de 200 (două sute) lei”.

Citeste mai mult  Luare de mită. Achitare. Lipsa probelor

***Hotarare care sa tina loc de contract de vanzare. Neachitarea diferentei de pret***

În consecință, instanța constatând că în cauza actul încheiat la data de 25.06.2013 între reclamant și pârât, nu îndeplinește una din condițiile prevăzute de art. 1.719 C.civ., respectiv plata prețului de către promitentul-cumpărător, instanța reține că nu se poate suplini voința promitentului-vânzător prin pronunțarea unei hotărâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumpărare.” (Judecătoria Craiova, Sentința civilă nr. 959/2015, www.rolii.ro; definitivă prin Decizia nr. 1342 din 11 septembrie 2015 a Tribunalului Dolj, potrivit portalului instanțelor)

Cuvinte cheie: >