Hotărâre care să țină loc de contract. Obligaţia asumată de promitentul- vânzător afectată de un termen suspensiv

”Admisibilitatea unei acţiuni de validare a unui contract de vânzare cumpărare este condiţionată de existenţa unui înscris  din care să rezulte obligaţia de înstrăinare, obiectul acestuia (lucrul vândut şi preţul) precum şi modalitatea de plată a preţului (Decizia nr. 1698/20.03.2003 CSJ).
Pe de altă parte, instanţa mai reţine şi faptul că un înscris sub semnătură privată nu poate să determine încheierea contractului în formă autentică decât dacă înscrisul, însuşi, îndeplineşte condiţiile de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare.
Având în vedere poziţia părţilor, chiar daca pârâta a achiesat la pretenţiile reclamanţilor, instanţa nu poate da o hotărâre care să înfrângă dispoziţiile legale privind obiectul unui contract de vânzare-cumpărare (lucrul vândut şi preţul). Pentru a putea fi pronunţată o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare, condiţia esenţială este ca, la momentul judecăţii, partea din patrimoniul căreia urmează a fi transmis dreptul de proprietate (promitentul-vânzător) să aibă calitatea de proprietar/coproprietar al lucrului vândut, după caz terenul în cauză. Ori atât reclamanţii, prin apărător, cât şi pârâta au arătat că pârâta nu are titlu de proprietate eliberat pentru terenul în cauză, deşi s-a obligat să încheie contractul de vânzare-cumpărare după eliberarea acestui titlu de proprietate. Aşadar, obligaţia asumată de pârâtă este una afectată de un termen suspensiv, până la împlinirea lui, respectiv data emiterii titlului de proprietate, scadenţa obligaţiei este amânată.
Cum promitentul-vânzător nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra bunului în discuţie, nu este posibil a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare înainte de eliberarea titlului de proprietate, motiv pentru prezenta acţiune este prematură.” (Judecătoria Pașcani, Sentința civilă nr. 3324/2014, portal.just.ro)

Mai multe in ceea ce privește promisiunea de vânzare aici.

Cuvinte cheie: > >