Hotărâre CEDO. Îndeplinirea obligaţiei principale stabilite în hotărâre ulterior punerii în executare a obligaţiei alternative

14 aprilie 2015 CEDO Drept Civil Jurisprudenta

În cazul în care prin hotărârea pronunţată Curtea europeană a drepturilor omului a stabilit în sarcina Statului român o obligaţie principală, aceea de restituire efectivă a unor terenuri şi eliberarea titlurilor de proprietate aferente, fixându-se şi un termen în acest sens, precum şi o obligaţie alternativă, aceea de plată a unei sume cu titlu de daune materiale, în cazul în care statul nu îşi îndeplineşte obligaţia principală în termenul de 3 luni stabilit, îndeplinirea de către Statul român a obligaţiei principale după împlinirea termenului stabilit nu îi îndreptăţeşte pe reclamanţii din hotărâre să păstreze suma ce le-a fost plătită de Statul român în executarea obligaţiei alternative, întrucât astfel s-ar ajunge la o îmbogăţire fără justă cauză, aceştia neputând beneficia, concomitent, atât de terenuri, cât şi de contravaloarea acestora. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2783 din 30 septembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >