Hotărâre de conversie a acţiunilor anulată. Nulitatea contractului de vânzare de acţiuni pentru lipsa obiectului

Împrejurarea că o singură trăsătură, referitoare la modalitatea de transfer a acţiunilor, s-a dovedit ulterior a fi diferită de cea stipulată în contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor societăţii nu este suficientă pentru a concluziona că obiectul contractului nu exista deloc, atât timp cât titlul de proprietate al vânzătorului nu a fost afectat în esenţa lui.

Prin urmare, faptul că hotărârea de conversie a acţiunilor, din acţiuni nominative în acţiuni la purtător, – prin care nu au fost aduse niciun fel de modificări în ceea ce priveşte existenţa acţiunilor în patrimoniul societăţii şi nici în ceea ce priveşte numărul şi valoarea lor nominală, ci doar în ceea ce priveşte modul acestora de transmitere – a fost anulată nu poate atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni pentru lipsa obiectului întrucât schimbarea tipului acţiunilor nu determină dispariţia acestora şi nici desfiinţarea titlului transmiţătorului. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1386 din 4 aprilie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >