Hotărârile ce pot fi supuse revizuirii în materie penală

4 noiembrie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

Din analiza dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a-f Cod procedură penală, rezultă că sunt supuse revizuirii numai hotărârile judecătoreşti prin care s-a soluţionat fondul cauzei, adică acele hotărâri prin care s-a rezolvat raportul juridic de drept substanţial, pronunţându-se o soluţie de condamnare, de amânare sau renunţare la aplicarea pedepsei, de achitare ori de încetare a procesului penal.

Din aceste reglementări de ansamblu ale cazurilor de revizuire şi ale condiţiilor pe care fiecare dintre acestea trebuie să le îndeplinească pentru a constitui motive de revizuire a unei hotărâri judecătoreşti definitive rezultă că hotărârile judecătoreşti prin care nu se rezolvă fondul cauzei nu pot fi supuse revizuirii. În acest sens, soluţiile ce pot fi pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară care examinează plângerea împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată, nu sunt supuse revizuirii. (Tribunalul Satu-Mare, Sentința penală nr. 54 din 7 aprilie 2016, definitivă prin necontestare, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >