Group 1

ICCJ. Acţiune în constatarea rezilierii contractului de închiriere. Efecte asupra obligaţiei de plată a chiriei

6 aprilie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Contractul de închiriere se înscrie în categoria contractelor cu executare succesivă, efectul rezilierii, respectiv încetarea contractului producându-se numai pentru viitor, adică ex nunc.

În cazul în care s-a constatat că prestaţiile datorate de locatar pentru folosinţa bunului până la data rezilierii contractului şi eliberării spaţiului închiriat au fost achitate, locatorul nu mai poate pretinde după încetarea contractului şi părăsirea spaţiului de către locatar plata chiriei până la împlinirea termenului locaţiunii, deoarece a dispărut temeiul contractual care să impună o astfel de obligaţie şi, în egală măsură, contraprestaţia locatorului de asigurare a folosinţei bunului. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2752 din 26 septembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >