ICCJ. Contrabandă. Confiscarea specială a mărfurilor și obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând datoria vamală

3 iunie 2015 Drept Penal

3 iunie 2015: Decizia ICCJ (nr. 11/2015) a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 381 din 2 iunie 2015.

În considerente, Înalta Curte a reținut că ”ambele variante normative ale infracţiunii de contrabandă (introducerea sau scoaterea din ţară a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri stabilite pentru control vamal, respectiv prin locurile stabilite pentru controlul vamal) corespund noţiunii de „introducere ilegală a mărfurilor” explicitată prin Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 29 aprilie 2010 (Dansk Transport og Logistik, C-230/08- s.n. LL), ca situaţie în care bunurile sau mărfurile au fost neregulat introduse pe teritoriul vamal al Comunităţii, fiind identificate şi sechestrate fără să fi fost prezentate în vamă.

În concluzie, diferenţierea de orice tip între cele două variante alternative ale infracţiunii de contrabandă ar determina soluţii diferite pentru situaţii similare, inacceptabile din perspectiva principiului egalităţii de tratament juridic.

Sintetizând, dispoziţiile art. 256 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea 86/2006,(…) referitoare la stingerea datoriei vamale în cazul confiscării, sunt de strictă interpretare şi nu operează în celelalte cazuri, respectiv dacă s-a reuşit trecerea frauduloasă a mărfurilor sau a bunurilor peste frontiera de stat [şi anume: din momentul în care au ieşit din zona în care se află primul birou vamal – pentru varianta prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 86/2006; după trecerea frontierei – pentru varianta reglementată de art. 270 alin. (1) …]. În această situaţie, mărfurile şi bunurile au depăşit graniţa statală, aşa încât se produc toate consecinţele legale, iar confiscarea mărfurilor nu are drept efect stingerea datoriei vamale, fiind posibilă cumularea măsurii confiscării cu obligarea inculpatului la plata despăgubirilor.

Citeste mai mult  Trafic de influență. Autor vs. complice

Important este faptul generator al datoriei vamale (inclusiv al accizei şi al taxei pe valoarea adăugată), care este explicitat prin Hotărârea din 29 aprilie 2010 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, C-230/08, Dansk Transport og Logistik împotriva Skatteministeriet (pct. 1, 2 şi 3 din concluziile finale), rezultând că este vorba despre introducerea efectivă a bunurilor şi mărfurilor pe teritoriul vamal, făcându-se diferenţă între două situaţii:

– mărfurile sunt puse sub sechestru în momentul introducerii acestora pe teritoriul vamal al Comunităţii (echivalent: înainte de a ieşi din primul birou vamal, pct. 73 şi 85 din hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene citată), caz în care se dispune doar confiscarea;

– mărfurile sunt puse sub sechestru după ce au fost introduse ilegal pe acest teritoriu (echivalent: din momentul în care acestea au depăşit zona în care se află primul birou vamal – pct. 72 din hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene citată), caz în care se poate dispune atât confiscarea, cât şi obligarea la plata despăgubirilor.

Bineînţeles, în toate cazurile, instanţa trebuie să analizeze îndeplinirea cumulativă a tuturor condiţiilor de temeinicie pentru aplicarea celor două măsuri.

Citeste mai mult  Infractiunea de omor. Intentia indirecta

Trebuie avută în vedere şi împrejurarea că, potrivit dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006: „Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.”

Drept urmare, în cazul infracţiunii de contrabandă, sunt asimilate autoratului unele forme ale participaţiei penale, iar pe de altă parte, infracţiunea de tăinuire este absorbită în infracţiunea de contrabandă, ceea ce produce efecte nu numai sub aspectul laturii penale, ci şi referitor la soluţionarea laturii civile.

În ce priveşte întinderea prejudiciului, în concordanţă cu dispoziţiile art. 4 pct. 13, 14 şi 15 din Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 1, art. 2 alin. (1) lit. f) şi g), titlul VI (Taxa pe valoarea adăugată) şi titlul VII (Accize şi alte taxe speciale) din Codul fiscal, se constată că datoria vamală include, pe lângă taxele vamale, şi accizele, şi TVA-ul, acestea din urmă reprezentând „taxe cu efect echivalent”. (…)

Per a contrario, în cazul infracţiunii de contrabandă, acţiunea civilă exercitată pentru recuperarea prejudiciului produs prin neplata taxelor vamale este admisibilă şi, pe calea acesteia, pot fi recuperate în totalitate taxele datorate pentru importul de mărfuri, respectiv taxele vamale, după caz, inclusiv accizele şi taxa pe valoarea adăugată.”

Citeste mai mult  Infracțiunea de omor. Intenția indirectă vs culpa cu prevedere

***

În data de 22 aprilie 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 612/1/2015, prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept „dacă în privinţa infracţiunii de contrabandă, în cazul în care bunurile care fac obiectul infracţiunii au fost identificate şi indisponibilizate în vederea confiscării, se va dispune atât confiscarea bunurilor respective, cât şi obligarea autorului/autorilor la plata taxelor vamale, a accizelor şi a taxei pe valoare adăugată, calculate prin raportare la valoarea în vamă a bunurilor confiscate ori se va dispune doar confiscarea bunurilor respective”.

A stabilit că în cazul infracţiunii de contrabandă prevăzută de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al României, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând datoria vamală, numai în ipoteza în care acestea au trecut de primul birou vamal situat pe teritoriul vamal comunitar fără a fi fost prezentate în vamă şi transportate spre acest birou vamal.

Cuvinte cheie: > > >