Group 1

ICCJ. Drept material la acțiune imprescriptibil sau mai lung decât termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită. Posibilitatea introducerii unei noi acțiuni, în valorificarea aceluiași drept

18 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

A considera că subzistă puterea de lucru judecat a unei hotărâri irevocabile anterioare, cu consecința paralizării unei noi acțiuni introdusă de persoana căreia i s-a recunoscut dreptul pretins, în condițiile în care această hotărâre este lipsită de executorialitate, prin efectul prescripției dreptului de a cere executarea silită, dar în ipoteza în care dreptul material la acțiune nu s-a prescris, ar echivala, cu lăsarea fără substanță a dreptului de acces la un tribunal, garantat de articolul 6 din Convenție.

Astfel, pentru ipoteza în care dreptul material la acțiune este imprescriptibil sau mai lung decât termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, trebuie să i se recunoască părții interesate posibilitatea de a introduce o nouă acțiune, în valorificarea aceluiași drept, în vederea constituirii unui nou titlu, fără a i se opune excepția autorității de lucru judecat decurgând din hotărârea pronunțată anterior.

Prescripția dreptului de a cere și obține executarea silită funcționează ca o sancțiune procesuală pentru creditor și un beneficiu legal pentru debitorul care a fost susceptibil de a fi urmărit în bunurile sale, constituind o cauză legală de stingere a puterii executorii a oricărui titlu, însă principul care trebuie să prevaleze în materia executării este acela al îndeplinirii benevole, din oficiu, a obligațiilor, și nu al recurgerii la forța coercitivă a statului, mai ales în ipoteza în care debitorul obligației de executare este statul sau un reprezentant al său. (ICCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, Decizia civilă nr. 1653 din 24 februarie  2011, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > > >