Group 1

ICCJ. Eroare asupra substanţei obiectului contractului. Condiţii

28 ianuarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru a se reţine eroarea asupra substanţei obiectului contractului se impune ca partea care invocă acest viciu de consimţământ să fi fost în eroare cu privire la calităţile substanţiale ale obiectului contractului, iar cocontractantul să fi cunoscut starea de eroare a celeilalte părţi cu privire la un element esenţial în încheierea contractului.

Astfel, în cazul în care prin acţiunea în anularea unui contract de vânzare-cumpărare se invocă de către vânzătorul reclamant eroarea cumpărătorului asupra caracterului esenţial al obligaţiei prevăzute în sarcina cumpărătorului de construire pe terenul vândut a unui muzeu, nu este incidentă ipoteza legală din art. 954 alin. (1) C. civ. [art. 1207 NCC] întrucât părţile contractante pot invoca doar eroarea proprie ca viciu de consimţământ, nu şi eroarea cocontractantului. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 3631 din 19 noiembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >