Group 1

ICCJ: Eroarea tolerată a aparatelor radar prezintă relevanță doar pentru verificarea metrologică, arată practica judiciară majoritară

30 iulie 2017 Drept Contraventional

În Monitorul Oficial cu numărul 612 din 28 iulie 2017 a fost publicată Decizia nr. 50 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Bacău, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dispozițiile art. 3.1.1. lit. c) din Norma de metrologie legală NML 021-05 , aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, trebuie interpretate în sensul că se aplică la momentul constatării contravenției, în urma măsurării vitezei de către operatorul radar, respectiv de către instanța de judecată, în cursul soluționării plângerii contravenționale, ori se aplică doar la momentul verificării și omologării aparatului radar de către serviciul de metrologie legală ?”

ÎCCJ a respins ca inadmisibilă sesizarea pe motiv că nu este îndeplinită cerinţa noutăţii problemei de drept.

În considerentele deciziei se arată următoarele:

Citeste mai mult  Amendă pentru adresarea de expresii jignitoare pe Facebook. Lipsa menționării datei săvârșirii faptei în procesul-verbal de contravenție

”Caracterul de noutate se pierde, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor, în urma unei interpretări adecvate, concretizată într-o practică judiciară consacrată, iar opiniile jurisprudenţiale izolate sau cele pur subiective nu pot constitui temei declanşator al mecanismului pronunţării unei hotărâri prealabile.

Examenul jurisprudenţial efectuat arată că există o practică judiciară majoritară consistentă, relevată în perioada 2010—2017, în legătură cu chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, în sensul interpretării că dispoziţiile art. 3.1.1 lit. c) din Norma de metrologie legală NML 021-05 se aplică doar la momentul verificării şi omologării aparatului radar de către Serviciul de Metrologie Legală.

Soluţiile contrare acestei practici au un caracter izolat, fiind identificate doar la anumite completuri din cadrul Tribunalului Buzău (practica fiind în continuare divergentă la această instanţă, în pofida faptului că există o soluţie de unificare a jurisprudenţei în această chestiune, afişată pe portalul instanţelor de judecată, ce datează din data de 22.01.2010), la Judecătoria Balş (o sentinţă rămasă definitivă prin neapelare), la Tribunalul Bihor (o decizie), precum şi la Judecătoria Corabia (o sentinţă rămasă definitivă prin neapelare), aceste instanţe judecătoreşti interpretând norma supusă dezlegării în cauză în sensul că marja de eroare a cinemometrului poate fi calculată şi la momentul constatării contravenţiei ori la momentul soluţionării plângerii.

Citeste mai mult  Plângere contravențională. Efectuarea transportului cu depășirea masei totale maxime admise. "Tren rutier" vs. "vehicul articulat"

Prin urmare, existenţa deja a unei practici neunitare relevă nu numai că se poate apela la mecanismul recursului în interesul legii, ci şi că nu mai poate fi sesizată instanţa supremă pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, întrucât scopul preîntâmpinării practicii neunitare nu mai poate fi atins, chestiunea de drept care a generat-o nemaifiind, prin urmare, una nouă, ci una care a creat deja divergenţă în jurisprudenţă.

Din această perspectivă, în cazul analizat, cerinţa noutăţii chestiunii de drept nu este îndeplinită, pentru că, din studierea jurisprudenţei puse la dispoziţie de instanţele naţionale, rezultă că au fost pronunţate în această materie hotărâri definitive/irevocabile, practica judiciară fiind orientată majoritar către acelaşi gen de soluţie.

Aceste hotărâri judecătoreşti, aflate la dosar, consacră, pentru aceleaşi raţiuni de interpretare a legii, soluţia exprimată în sensul că eroarea tolerată a aparatelor radar prezintă relevanţă doar pentru verificarea metrologică, iar după această verificare, eroarea nu se mai ia în calcul la fiecare viteză înregistrată, fiind deja inclusă în cinemometru.

Cuvinte cheie: >