ÎCCJ. Împotriva încheierii de suspendare, partea are deschisă calea de atac a recursului până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept

12 martie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă, prin Decizia nr. 2320 din 24 noiembrie 2016 a hotărât că împotriva încheierii de suspendare dispusă în temeiul art. 520 alin. (4) din Codul de procedură civilă, partea are deschisă calea de atac a recursului pe toată durata suspendării, dar nu mai târziu de data pronunţării hotărârii prealabile, după această dată putând solicita reluarea judecăţii cauzei.

Prin cererea de recurs reclamantul a solicitat reluarea judecăţii apelului în raport de decizia nr. 5 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Recurentul a ataşat cererii, în extras, comunicatul emis de Biroul de Informare al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind decizia pronunţată de Înalta Curte – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia civilă privind decizia nr. 5 pronunţată în data de 28.03.2016.

Prin această decizie s-au admis sesizările Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. x/87/2015, nr. y/87/2015 şi nr. z/87/2015 şi s-a stabilit că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 23 din O.U.G. nr. 115/2005, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate reprezintă un drept, iar nu o vocaţie.

Citeste mai mult  Răspunderea administratorului unui website pentru articolele cu caracter defăimător postate de cititori

Învestită cu soluţionarea căii de atac, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă și constatându-se încheiată etapa procedurii de filtru, s-a fixat termen pentru judecarea recursurilor a data de 24.11.2016, în temeiul art. 493 alin. (5) Cod procedură civilă, fără citarea părţilor.

Potrivit art. 413 alin. (1) pct. 3 Cod procedură civilă, judecătorul poate suspenda judecata în alte cazuri prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 519 Cod procedură civilă prevăd că dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective, este nouă şi asupra acesteia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

Încheierea prin care este sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu pronunţarea unei  hotărâri prealabile nu este supusă niciunei căi de atac, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 520 alin. (1) şi prin această încheiere se va suspenda cauza până la pronunţarea unei hotărâri prealabile, aşa cum dispun prevederile  alin. 2 al aceluiaşi articol.

Citeste mai mult  Conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Achitare

Potrivit dispoziţiilor art. 520 alin. (4) Cod procedură civilă cauzele similare, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, pot fi suspendate până la soluţionarea sesizării.

Suspendarea judecăţii procesului în temeiul dispoziţiilor art. 520 alin. (4) este o suspendare facultativă (textul legal folosind sintagma va putea) astfel cum aceasta este consacrată de art. 413 alin. (3) Cod procedură civilă ( art. 413  Instanţa poate suspenda judecata: …..alin. 3 în alte cazuri prevăzute de lege.)

Potrivit art. 414 alin. (1) Cod procedură civilă asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară, iar potrivit alin. (2) recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului.

Potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) Cod procedură civilă dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării acestei decizii, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Din interpretarea coroborată a acestor dispoziţii legale rezultă că împotriva încheierii de suspendare dispusă în temeiul art. 520 alin. (4) Cod procedură civilă partea are deschisă calea de atac a recursului până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept.

Citeste mai mult  Lucrări de construire efectuate în lipsa autorizației. Inadmisibilitatea constatării dreptului de proprietate pe calea accesiunii

Chestiunea de drept cu incidenţă în speţă ce a generat suspendarea judecării prezentului litigiu în temeiul art. 520 alin. (4) Cod procedură civilă a fost dezlegată prin decizia nr. 5 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept la data de 28.03.2016. Aşa fiind, părţile puteau declara recurs pe toată durata suspendării, dar nu mai târziu de data pronunţării hotărârii prealabile, respectiv 28.03.2016, după această dată ele putând solicita reluarea judecăţii apelului.

Potrivit dispoziţiilor art. 493 Cod procedură civilă, în procedura de filtrare a recursurilor, completul de filtru este chemat să verifice dacă recursul îndeplineşte cerinţele de formă, inclusiv din perspectiva declarării sale în termenul legal. În acest context al analizei, faţă de considerentele precedente, din interpretarea dispoziţiile art. 414 alin. (1) şi (2) Cod procedură civilă în raport de dispoziţiile art. 493 Cod procedură civilă recursurile declaratedeşi sunt admisibile în principiu, au fost formulate peste termenul legal, ceea ce impune respingerea lor, în aplicarea dispoziţiilor art. 496 alin. (1) Cod procedură civilă.

Avocat Lăcătuș Igor

Informații de contact: avocat.igor.lacatus@gmail.com; +40742500853
Experiență profesională:
Avocat titular LĂCĂTUȘ Igor – Cabinet de avocat
Baroul Timiș, România, Timișoara
Facebook https://www.facebook.com/lacatus.igor

Cuvinte cheie: > > > > >