Group 1

ICCJ. Novație prin schimbare de debitor. Consimţământul debitorilor garanţi de trecere a ipotecii asupra noii obligaţii

13 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

În cazul unei novaţii prin schimbare de debitor, creditorul nu putea să treacă privilegiile şi ipotecile privitoare asupra noii obligaţii fără consimţământul garanţilor ipotecari care au înţeles să garanteze doar obligaţia veche, iar pe de altă parte, din contractul de novaţie rezultă că debitorii nu figurează ca părţi ale convenţiei.

În consecinţă, câtă vreme creditoarea nu a făcut dovada consimţământului debitorilor garanţi de trecere a ipotecii asupra noii obligaţii, aceasta nu poate opune unui titlu executoriu valabil, motiv pentru care se impune anularea formelor de executare asumate în baza pretinsului titlu. (ICCJ, Secția Comercială, Decizia nr. 19/2010)

Cuvinte cheie: > > > >