Îmbogățire fără justă cauză. Posibilitatea acordării penalităților de întârziere

26 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Îmbogățirea fără justă cauză permite ca partea care a sărăcit să poată cere de la partea care s-a îmbogățit, strict ceea ce prima a pierdut iar cea de-a doua a acumulat fără justă cauză, drept pentru care nu se poate susține că patrimoniul intimaților ar fi sporit cu contravaloarea unor penalități de întârziere, cu alte cuvinte trebuie apreciat că intimații s-au îmbogățit cu chiria pe care ar fi trebuit să o plătească dacă ar fi ocupat locuința socială în baza contractului de închiriere, chirie care o bază legală, și nu cu penalitățile de întârziere care pentru a putea fi calculate ar fi trebuit să aibă un fundament contractual.

„Prima instanță a constatat că pârâții au folosit apartamentul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județ Covasna în perioada 30.06.2012 – 30.04.2015 și ulterior, fără a avea un titlu. Astfel, pârâții s-au îmbogățit fără justă cauză, iar reclamantul a suferit o pierdere patrimonială pentru această perioadă, egală cu echivalentul chiriei.

În consecință, judecătoria a dispus obligarea pârâților la plata către reclamant a sumei de 1.302 lei, reprezentând echivalentul chiriei restante pentru perioada 30.06.2012 – 30.04.2015, la care se adaugă echivalentul chiriei restantă până la evacuarea pârâților din apartament.

Citeste mai mult  Schimbarea locuinţei copilului. Condiţii

În ceea ce privește majorările de întârziere pentru echivalentul chiriei pentru perioada 30.06.2012 – 30.04.2015 și ulterior, s-a arătat că în cadrul îmbogățirii fără justă cauză pârâții nu sunt ținuți dincolo de limita propriei lor îmbogățiri. Or, pârâții s-au îmbogățit numai cu folosința apartamentului, nu și cu majorările de întârziere solicitate de reclamant. (…)

În motivarea căii de atac s-a arătat că hotărârea primei instanțe este netemeinică și nelegală deoarece majorările de întârziere nu au fost solicitate cu titlu de îmbogățire fără justă cauză ci acestea reprezintă despăgubiri cu titlu de folos de tras ca urmare a nefolosinței de către reclamant a propriului apartament, în ceea ce privește cheltuielile de judecată din fond fiind de observat că judecătoria a acordat doar suma de 20 de lei, or capătul de cerere având ca obiect evacuarea chiriașilor a fost timbrat cu taxa de 100 de lei. (…)

Verificând în limitele cererii de apel stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de către prima instanță, tribunalul reține că cererea de chemare în judecată introdusă de municipiul Sfântu Gheorghe a fost precizată drept una întemeiată pe dispozițiile îmbogățirii fără justă cauză, invocându-se prevederile art.1345 și următoarele Cod civil, arătându-se că îmbogățirea fără justă cauză a părților intimate pârâte a avut loc într-o perioadă de timp în care între părți nu exista o legătură contractuală, în fapt contractul de închiriere nr.335/2008 fiind constatat încetat prin sentința civilă nr.1605/25 iunie 2009 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

Citeste mai mult  Greșita încadrare juridică a faptei contravenționale

Apelanta reclamantă a apreciat că părțile intimate s-au îmbogățit cu contravaloarea chiriei pe care ar fi trebuit să o plătească dacă ar fi ocupat locuința în temeiul unui contract de închiriere, prima instanță acordându-i o sumă care provine din chiria neîncasată în intervalul de timp 30.06.xxxxxxxxxxxxx15, însă din moment ce între părți nu există un contract în ființă, nu se pot acorda penalități de întârziere, știut fiind că acestea sunt expresia unei clauze penale care se găsește atașată contractului dintre părți, așadar face parte din structura contractului .

Din moment ce între părți nu există o legătură contractuală cu privire la folosința locuinței, partea apelantă nu este îndreptățită să obțină penalități de întârziere, potrivit art.1345 Cod civil, cel care s-a îmbogățit fără justă cauză în detrimentul altuia, fiind obligat la restituire numai în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, or față de aceste considerente se va reține că municipiul Sfântu Gheorghe nefiind creditor contractual al părților intimate nu poate cere penalități de întârziere pentru că în lipsa unui contract și a unei clauze penale care să prevadă cuantumul și întinderea penalităților, municipiul Sfântu Gherghe nu a suferit o pierdere patrimonială de pe urma neîncasării acestor penalități.

Citeste mai mult  Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Achitare

Îmbogățirea fără justă cauză permite ca partea care a sărăcit să poată cere de la partea care s-a îmbogățit, strict ceea ce prima a pierdut iar cea de-a doua a acumulat fără justă cauză, drept pentru care nu se poate susține că patrimoniul intimaților ar fi sporit cu contravaloarea unor penalități de întârziere, cu alte cuvinte trebuie apreciat că intimații s-au îmbogățit cu chiria pe care ar fi trebuit să o plătească dacă ar fi ocupat locuința socială în baza contractului de închiriere, chirie care o bază legală, și nu cu penalitățile de întârziere care pentru a putea fi calculate ar fi trebuit să aibă un fundament contractual, ceea ce în cauza de față lipsește, motiv pentru care primul motiv de apel va fi găsit ca nefondat.” (Tribunalul Covasna, Decizia civilă nr. 520/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >