Îmbogăţirea fără justă cauză. Condiții

30 octombrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Acţiunea în restituire întemeiată pe instituţia îmbogăţirii fără justă cauză impune verificarea îndeplinirii următoarelor condiţii:

  • mărirea unui patrimoniu, prin dobândirea unei valori apreciabile în bani;
  • micşorarea altui patrimoniu, ca o consecinţă a măririi celui dintâi; existenţa unei legături între sporirea unui patrimoniu şi
  • diminuarea celuilalt, în sensul că ambele fenomene, adică atât sporirea, cât şi micşorarea, să fie efectul unei cauze unice (privită ca fapt juridic sau eveniment, iar nu ca o legătură cauzală între mărirea unui patrimoniu şi micşorarea celuilalt).

În condiţiile în care s-a dovedit că reclamantul a contribuit din punct de vedere financiar la cumpărarea celor trei imobile, însă prin modalitatea de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare acestea au devenit bunurile proprii ale pârâtei, este evidentă sporirea patrimoniului acesteia prin diminuarea în aceeaşi măsură a patrimoniului reclamantului, astfel că acţiunea dedusă judecăţii se impune a fi admisă. (Curtea de Apel Târgu-Mureș, Decizia civilă nr. 37A/2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >