Împăcarea în procesul penal. Condiții de formă

9 februarie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Atâta vreme cât noul Cod penal nu reglementează forma pe care împăcarea trebuie să o îmbrace, Curtea reţine ca fiind valide încă regulile trasate în această materie prin decizia de recurs în interesul legii nr. 27/2006, potrivit cărei încetarea procesului penal în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanţă numai atunci când aceasta constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al persoanei vătămate de a se împăca total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de judecată de aceste părţi, personal sau prin persoane cu mandat special, ori prin înscrisuri autentice. (Curtea de Apel Alba Iulia, Secția  penală  și pentru cauze  cu minori – Decizia penală nr. 387/A/21 mai 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >