Impozitele și taxele pot fi plătite la Trezorerie prin intermediul cardurilor bancare

În Monitorul Oficial cu numărul 501 din 5 iulie 2016 a fost publicat Ordinul MFP nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, ale cărui prevederi se aplică:

  • numai pentru achitarea obligaţiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
  • numai persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal.

Astfel, persoanele fizice şi persoanele fizice autorizate pot plăti cu cardul următorele obligaţii bugetare:

  • Impozitul pe venit, incluzând impozitul pe veniturile din activităţi independente, pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor etc.
  • Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, ţigarete
  • Contribuţii pentru asigurări sociale
  • TVA încasată pentru operaţiuni interne
  • Taxe consulare precum taxele pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse în ţară/paşaportului simplu electronic (minorii sub 12 ani) cu valabilitate 3 ani depuse în ţară/paşaportului simplu temporar depus în ţară
  • Amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală sau alte instituţii de specialitate, amenzi judiciare.

Cuvinte cheie: >