Împuternicirea acordată consilierului juridic nu este supusă cerinţei publicităţii, reglementată de art. 151 alin. (4) CPC

26 octombrie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Conform art. 151 alin. (2) C. proc. civ., avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii, iar potrivit alin. (4) al aceluiaşi text de lege, reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea lor.

Sunt supuse formalităţilor de publicitate prevăzute de art. 151 alin. (4) C. proc. civ. numai menţiunile cu privire la reprezentantul legal, nu şi cele privind reprezentantul judiciar convenţional.

Astfel, în cazul în care persoana juridică de drept privat este reprezentată de consilierul juridic, care are calitatea de prepus, împuternicirea acordată acestuia nu este supusă cerinţei publicităţii reglementată de art. 151 alin. (4) C. proc. civ., care are în vedere calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice de drept privat. (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1259 din 7 iulie 2020, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >