Inadmisibilitatea acțiunii pauliene în cadrul procedurii insolventei

Date fiind efectele admiterii actiunii pauliene, precum si împrejurarea ca Legea insolventei a reglementat în mod expres, pentru situatia în care debitorul a intrat în insolventa, actiunile în transfer fraudulos prevazute de art. 79–80 si care reprezinta un caz particular al actiunii pauliene, precum si datorita specificului procedurii insolventei, în doctrina si practica judiciara se admite în mod unanim ca, daca debitorul comerciant este supus unei proceduri colective, creditorii nu mai au deschisa calea actiunii revocatorii individuale în baza art. 975 Cod Civil, ci actiunea se exercita colectiv de masa credala prin intermediul administratorului sau lichidatorului judiciar, iar în subsidiar, prin comitetul creditorilor (art. 80 raportat la art. 81 din Legea nr. 85/2006), cu autorizarea prealabila a judecatorului-sindic. Creditorii nu mai pot actiona individual, jurisprudenta fiind unanima în privinta finelui de neprimire ce conduce la inadmisibilitatea oricaror actiuni în baza art. 975 Cod Civil [art. 1562 -1565 NCC], dupa data deschiderii procedurii.
În consecinta, actiunea promovata de reclamanta este inadmisibila, reclamanta însasi întelegând ca, dupa deschiderea procedurii insolventei, nu are deschisa decât calea prevazuta de art. 79-80 din Legea nr. 85/2006, cale de care a si uzat în prealabil, actiunea fiindu-i respinsa. Doar ca urmare a respingerii demersului anterior, reclamanta a promovat prezenta cerere de chemare în judecata. Sustinerea reclamantei din cuprinsul cererii de chemare în judecata conform careia, în urma admiterii prezentei cereri, bunurile s-ar întoarce pentru a servi la îndestularea tuturor creditorilor, nu face decât sa confirme caracterul inadmisibil al prezentei cereri, un asemenea efect nefiind permis de dispozitiile art. 975 Cod civil [art. 1565 NCC] care prevad ca actul anulat este inopozabil doar creditorului reclamant sau celor care au intervenit în proces. Reclamanta doreste ca actiunea sa fie promovata în conditiile art. 975 Cod civil, dar sa produca efectele specifice formei sale speciale reglementata de art. 79 – 80 din Legea nr. 85/2006, ceea ce este inadmisibil. (Curtea de Apel Oradea, Sectia a II- a civila, de contecncios administrativ si fiscal, Decizia nr.25/C/2015-R, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >